Osoba dívající se do notebooku

Nástroje obchodní analýzy a proč jsou důležité

S komplexním nástrojem pro obchodní analýzu může vaše společnost analyzovat historická data a data v reálném čase, trendy a vzory, ze kterých je možné čerpat informace pro rozhodování a které budou mít na vaši organizaci pozitivní vliv.

Co nabízí obchodní analýza

Definice obchodní analýzy je přesně taková, jak by se čekalo: je to jakýkoli software nebo řešení, které zjišťují a vyhodnocují obchodní data pomocí kombinace dovedností, technologií a postupů k provádění statistické analýzy.

IT analytici a manažeři business intelligence (BI) používají obchodní analýzu s nástroji, které revidují složité procesy, algoritmy a širší datové sady. Nástroje pro obchodní analýzu se používají jako jakékoli jiné aplikace nebo softwarová řešení, které kontrolují a analyzují obchodní data a zároveň prezentují všechna možná řešení.

Když bude společnost mít ty správné nástroje pro obchodní analýzu, shromáždí ty pravé informace potřebné k porozumění minulému vývoji, předpovídání budoucích událostí a následných možných výzev a hledání způsobu, jak tyto překážky proměnit v užitečné činnosti, které přinesou pozitivní obchodní výsledky. Mezi prvky obchodní analýzy patří třeba tyto:

 • Agregace dat
 • Dolování dat
 • Prognózování
 • Dolování z textu
 • Vizualizace

Používání digitálních nástrojů pomáhá posunout datové analytiky na novou úroveň, aby vaše společnost mohla lépe definovat svou budoucnost.

Proč váš tým potřebuje software pro obchodní analýzu

Jelikož se software pro obchodní analýzu používá k získávání, kontrole a analýze dat, je dobré mít možnost připravit se na neočekávané události. Když máte po ruce jen pár čísel, není to jednoduchý úkol. Proto většina manažerů BI a IT analytiků používá při svých analýzách metrik více než jeden nástroj pro obchodní analýzu, protože jen velmi málo řešení dokáže udělat vše, co potřebujete.

Nástroje pro prediktivní modelování dat, statistický software a nástroje pro dolování dat se dají používat společně, aby poskytly holistický pohled na data firmy a vy jste tak mohli odhalovat klíčové poznatky a činit účelná rozhodnutí.

Toto jsou důvody, proč manažeři a analytici používají nástroje obchodní analýzy:

 • Pochopení obchodní výkonnosti
 • Vysvětlení výsledků z dat a jejich odůvodnění
 • Identifikace slabých stránek
 • Opravy možných problémů dříve, než se projeví
 • Upozornění osob s rozhodovací pravomocí na potenciální události, které mohou mít vliv na organizaci
 • Prognózování výsledků podle možných obchodních rozhodnutí

Výsledkem je, že nástroje pro obchodní analýzu nabízejí přehledy o tom, jak dosáhnout svých obchodních cílů, zůstat konkurenceschopní, dodržovat předpisy a uspokojit požadavky manažerů a analytiků.

Typy obchodní analýzy, které vám pomůžou dosáhnout obchodních cílů

Při vyhodnocování dat ze softwaru pro obchodní analýzu máte k dispozici čtyři typy analýz, které vám pomohou rozhodnout o vašich obchodních cílech a rozhodnutích. S každým typem analýzy se dosahuje jiného cíle podnikání.

 1. Popisná analýza: Tato analýza interpretuje data z minulosti a klíčové ukazatele výkonu, podle kterých identifikuje trendy a vzory.
 2. Prediktivní analýza: Tato analýza poskytuje kontext a jasné informace pro budoucí rozhodnutí. Používá k tomu statistiku, statistické modely a techniky strojového učení, s jejichž pomocí prognózuje budoucí výsledky.
 3. Diagnostická analýza: Tato analýza se zaměřuje na minulá výkonnostní data a rozhoduje, který datový prvek ovlivní konkrétní trendy a pravděpodobnost jakýchkoli budoucích událostí. Základem takové analýzy jsou techniky jako dolování dat a korelace.
 4. Preskriptivní analýza: Tato analýza využívá deskriptivní a preskriptivní analýzu a doporučuje konkrétní akce, které zajišťují ty nejlepší nebo nejvýnosnější možné reakce zákazníků a obchodní výsledky.

Obchodní analýza a business intelligence

Není neobvyklé, že se obchodní analýza a business intelligence zaměňují. Obojí se totiž zaměřuje na shromažďování a rozbor historických dat. Tyto dvě techniky se však používají k různým účelům, proto je nejdříve zapotřebí stanovit si cíle a až poté vybrat nástroj. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že business intelligence využívá techniky generování sestav, pomocí kterých hledá minulé a aktuální informace a poskytuje tato data uživatelům ve vizuálně atraktivním formátu. Obchodní analýza se naproti tomu zaměřuje více na budoucnost firmy a na způsoby využití dat.

Volba nástrojů zaměřených na obchodní analýzu namísto business intelligence pro vás bude ideální, pokud chcete:

 • Vizualizovat budoucí výkon organizace
 • Prozkoumávat nezpracovaná data, manipulovat s nimi a nechat si při tom pomoct od datových analytiků
 • Prognózovat možné výsledky příležitostí
 • Používat prediktivnější údaje a vytvářet úspěšné obchodní události

Pokud chcete jednoduše agregovat minulé a současné statistiky, abyste mohli při vytváření vlastního popisu dat snadno zobrazit výsledky pomocí nástroj pro vizualizaci dat, zvolte spíše než obchodní analýzu raději nástroj pro business intelligence. Tak budete mít jistotu, že získáte správné informace, které potřebujete pro svůj tým.

Obchodní analýza je pokročilejší metoda, jak nezpracovaným datům dát kontext (ten by šel získat i ze softwaru pro BI) a nabídnout čtenářům nejen náhled možných událostí a jejich výsledků, ale i různá očekávání do budoucnosti. Když se zavedou osvědčené postupy obchodní analýzy, pomůže to nastavit tato očekávání a zajistit efektivní činnost firmy.

Vytvoření strategie pro osvědčené postupy obchodní analýzy

Úspěšná strategie obchodní analýzy se dá vytvořit ve chvíli, kdy jste stanovili své osvědčené postupy a zavedli je do praxe. Pak budete moct shromažďovat informace potřebné k ještě lepšímu rozhodování. Níže najdete čtyři kroky, které vám pomůžou vypracovat osvědčené postupy.

 1. Definujte každý zamýšlený obchodní cíl.
 2. Stanovujte, co pro vaše podnikání znamená úspěch, a identifikujte příležitosti ke zlepšení.
 3. Ověřujte nezbytné modely používané pro kritéria úspěchu a neúspěchu.
 4. Určujte metodologii, jak budete vybírat základní data, a zjišťujte vnější a vnitřní faktory, které budete potřebovat pro přesnou předpověď.

Podívejte se, co dokáže nástroj pro obchodní analýzu

S Microsoft Power BI najdete skryté cesty a řešení, která vaši organizaci zaručeně posunou vpřed. Když využijete ucelený nástroj pro obchodní analýzu, jako je Microsoft Power BI, zjistíte, jak minulá i současná data dokáží ovlivnit budoucnost vaší organizace a zároveň pomáhat zvýšit obrat, zjišťovat informace, vytvářet lepší prostředí pro zákazníky a zajistit úspěch celé organizace.

Abyste mohli mít jistotu, že vaše firma shromažďuje a organizuje data způsobem, který je inovativní, strategický a šetří čas, je Microsoft Power BI připravené vybavit vaši firmu na tento pokrok.