Osoba sdílející vizualizaci dat na velké obrazovce

Tipy pro vyhodnocování nástrojů pro vizualizaci dat

Jelikož existuje mnoho nástrojů pro vizualizaci dat, ze kterých je možné vybírat, zvolit ten správný se může zdát obtížné, ale nijak těžké to není. Být úspěšný znamená jednoduše dodržovat několik základních zásad.

Nejprve stanovte své cíle a požadavky

Nástroj pro business intelligence (BI) ve vaší organizaci má za úkol vytřídit obrovské množství dat do srozumitelných a použitelných přehledů, včetně ukazatelů KPI, metrik a dalších důležitých bodů. Pak přichází na řadu nástroj pro vizualizaci dat, který tyto přehledy transformuje do poutavé vizuální prezentace.

Jedna ze základních skutečností vizualizace dat je, že nezáleží jen na pěkném designu a krásné grafice. Záleží především na zřetelnosti zprávy, kterou nám sdělí. Pokud jednoduchý výsečový nebo pruhový graf předává jasnější informace než krásná infografika, dá se tvrdit, že nudný obrázek bude účinnější. Když se ale splní obě kritéria – tedy spojí se působivé vizuály s jasným sdělením – je to ta chvíle, kdy se vizualizace dat stává nadmíru cennou. Nezapomeňte na to, až budete posuzovat různé nástroje.

Pro začátek si ujasněte, čeho chcete dosáhnout:

 • Začněte s jasným cílem, co se snažíte sdělit a jaké jsou vaše potřeby. Vytvořte si seznam různých datových bodů, se kterými musíte pracovat, a seřaďte je podle priorit, abyste věděli, které body jsou nejdůležitější.
 • Dále uveďte, co chcete, aby bylo z dat zřejmé. Shrňte to do co nejjednodušší věty.
 • Pak použijte tuto větu jako referenční bod, na který můžete neustále odkazovat při vyhodnocování různých možností softwaru pro vizualizaci dat.

Dále rozhodněte, jaké funkce potřebujete

Nejlepší nástroje a software pro vizualizaci dat vygenerují množství různých schémat, grafů a typů map v jednoduchém, intuitivním rozhraní řídicího panelu. Je však důležité zvolit nástroj, který nabízí flexibilitu a funkce potřebné pro aktuální požadavky organizace.

I když pravděpodobně začínáte hledat na základě jednoho konkrétního projektu nebo konkrétní potřeby, zkuste nezapomenout na celkový obraz a zvážit, jak může být vybrané řešení užitečné i v následujících měsících a letech.

S ohledem na to se ujistěte, že vybíráte nástroj, který vám umožní měnit vizualizace za běhu. Ověřte, že nabízí flexibilitu BI a analýz, a ujistěte se, že obsahuje funkce ERP. Většina nástrojů už nevyžaduje znalost databází, ale je dobré se ujistit, že je to tak i v případě vámi vybraného nástroje.

V neposlední řadě nezapomeňte na zabezpečení a dodržování předpisů. Protože váš nástroj pro vizualizaci dat bude mít přístup ke všem datům společnosti, vyhledejte řešení, které podporuje například standardní metody ověřování, role lokality a uživatelská oprávnění. Ověřte také, jestli splňuje standardy SOX, SOC a ISAE.

Aby vám nástroj přinesl optimální dlouhodobou hodnotu, zvolte takový, který:

 • má analytickou flexibilitu
 • obsahuje funkce ERP
 • nevyžaduje znalosti z oblasti databází
 • má funkce zabezpečení a umožňuje dodržovat předpisy a zásady správného řízení

Nezapomeňte zvážit, odkud budou vaše data pocházet

Každá organizace používá své vizualizační nástroje k dotazování na data z různých míst, proto se ujistěte, že možnosti, které posuzujete, umožňují používat široký rozsah zdrojů vstupu. Patřit mezi ně by měly základní formáty, jako jsou SQL a NoSQL, ale i zdroje dat třetích stran. Kromě toho je důležité mít možnost získat přístup k informacím ze systému e-mailového marketingu, aplikací řízení vztahů se zákazníky (CRM) i dalších obchodních platforem, které vaše společnost používá.

Také volba vizualizačního nástroje pro velké objemy dat začíná být stále důležitější. Takže pokud je to něco, co vaše organizace potřebuje, je nezbytná podpora pro Hadoop, open source a rámce velkých objemů dat, která umožní zpracovávat obrovské množství dat na clusterech serverů.

Zamyslete se, jak složitá bude vaše vizualizace

I když všechny vizualizační nástroje umožňují vytvářet obrázky plné dat, kvalita, složitost a umělecká hodnota koncového produktu se můžou značně rozcházet. Většina používá základní šablony, které vám přinejmenším umožní vytvořit jednoduchou grafiku. To může stačit. Jiná řešení však můžou používat šablony, které fungují jako odrazový můstek pro složitější vlastní infografiky nebo interaktivní vizualizace, které můžou cílovou skupinu oslovit lépe.

Při vyhodnocování různých dostupných možností mějte tyto faktory na paměti. Čím více budete zvažovat druhy vizualizací dat, které budete vytvářet, tím spokojenější budete s nástrojem, který si vyberete.

Posuďte složitost vizualizace těmito otázkami:

 • Stačí základní šablona?
 • Potřebujete vlastní infografiku nebo interaktivní obrázek?
 • Co bude mít požadovaný dopad na cílovou skupinu?

Spolupráce je klíčová

Schopnost spolupracovat s různými lidmi ve vašem týmu a napříč celou organizací je jednou ze zásadních funkcí nástroje pro vizualizaci dat.

Proto hledejte takový nástroj, který bude spolupracovat se sadou nástrojů, kterou vaše týmy už používají, a zároveň bude nabízet cloudové řídicí panely aktualizované v reálném čase a přístupné z libovolného prohlížeče. Pak si budete moct být jistí, že ať už budete vy nebo kdokoli jiný pracovat kdekoli a na jakémkoli zařízení, budete moct spolupracovat přes stejný řídicí panel a dosáhnout požadovaného konečného výsledku.

Ujistěte se, že se konečný výsledek dá publikovat způsobem, jaký vyžadujete

Až bude vaše prezentace hotová, ujistěte se, že vzniklé vizualizace bude možné publikovat a integrovat do správného druhu kanálů pro zasílání zpráv.

Pokud například vytváříte příspěvek na webovou stránku, web týmu nebo do aplikace, ujistěte se, že zvolený nástroj umožňuje exportovat fragmenty kódů, které se dají snadno zkopírovat a vložit na stránku nebo integrovat přes otevřená rozhraní API. Nebo pokud publikujete do prezentace nebo článku online zpráv, budete chtít mít podporu oblíbených formátů souborů plošné grafiky, třeba JPG, SVG a PDF. Obdobně je taky důležité hledat řešení, které umožňuje vkládat vizuály do aplikací, dokumentů a na portály.

Pro uživatele s dočasným, situačním nebo trvalým postižením je důležitá schopnost publikovat ve formátu, který dokáže jejich postižení zohlednit. Proto nezapomeňte hledat nástroj pro vizualizaci dat, který vám umožní řešit i jejich potřeby.

Chcete-li úspěšně publikovat, zvolte nástroj, který:

 • podporuje export fragmentů kódu pro zahrnutí do webových stránek.
 • dokáže vytvářet formáty souborů plošné grafiky, jako jsou JPG, SVG a PDF
 • umožňuje vkládat vizuály do aplikací, portálů a dokumentů
 • zajišťuje přístupnost všem uživatelům

Začněte vyhodnocením robustního nástroje pro vizualizaci dat

Otestujte své nově nabyté dovednosti při vyhodnocování. Seznamte se s Microsoft Power BI. Rozhodujte se rychle podle informací. Propojujte, modelujte a prozkoumávejte svá data s působivými vizuálními sestavami. To vše vám Power BI umožňuje, a ještě se snadno integruje s ostatními nástroji, jako je Microsoft Excel.