Tipy pro vyhodnocování nástrojů pro vizualizaci dat

Je úkolem nástroje pro business intelligence (BI) vaší organizace destilovat obrovské množství dat do srozumitelných a použitelných přehledů, včetně ukazatelů KPI, metrik a dalších důležitých bodů. Od tohoto bodu je na vašem nástroji pro vizualizaci dat, jak tyto přehledy transformovat do poutavé vizuální prezentace.

V posledních letech se počet dostupných nástrojů dramaticky zvýšil a při tolika možnostech, ze kterých si můžete vybrat, by se mohl zdát výběr toho správného nástroje jako obtížný. Ale není tomu tak. Být při výběru úspěšný znamená jen dodržovat několik základních pokynů.

Nejprve určete své cíle a potřeby

Jednou ze základních pravd vizualizace dat je, že pěkný design a krásná grafika nejsou samy o sobě tím, na čem záleží. Jde spíše o jasné poselství, které zprostředkovávají. Pokud jednoduchý výsečový nebo sloupcový graf komunikuje jasněji než krásná infografika, lze tvrdit, že nudný obrázek je efektivnější. Když jsou však splněna obě kritéria – když nápadné vizuály předávají jasné zprávy – teprve tehdy se vizualizace dat stane neocenitelnou. Mějte to na paměti při vyhodnocování různých nástrojů.

Pro začátek si ujasněte, čeho chcete dosáhnout:

 • Začněte s jasným cílem toho, co se snažíte sdělit a jaké jsou vaše potřeby. Vytvořte si seznam různých datových bodů, se kterými musíte pracovat, a seřaďte je podle priorit, abyste věděli, které body jsou nejdůležitější.

 • Dále zdokumentujte, co chcete, aby data komunikovala, pokud možno jednou stručnou větou.

 • Pak použijte tuto větu jako referenční bod, na který můžete neustále odkazovat při vyhodnocování různých možností softwaru pro vizualizaci dat.

Dále se rozhodněte o funkcích, které potřebujete

Nejlepší nástroje a software pro vizualizaci dat budou generovat řadu různých grafů a typů map prostřednictvím jednoduchého a intuitivního rozhraní řídicího panelu. Je však důležité zvolit nástroj, který má flexibilitu a funkce potřebné k řešení trvalých potřeb vaší organizace.

I když pravděpodobně začínáte hledat na základě jednoho konkrétního projektu nebo konkrétní potřeby, zkuste nezapomenout na celkový obraz a zvážit, jak může být vybrané řešení užitečné i v následujících měsících a letech.

S ohledem na tuto skutečnost se ujistěte, že jste vybrali nástroj, který vám umožní průběžně měnit vizualizace. Ověřte, zda umožňuje flexibilitu BI a analýz, a ujistěte se, že zahrnuje funkce ERP. Většina nástrojů také již nevyžadují databázové znalosti, ale je vhodné se ujistit, že tomu tak je.

V neposlední řadě nezapomeňte na zabezpečení a dodržování předpisů. Protože váš nástroj pro vizualizaci dat bude mít přístup ke všem datům vaší společnosti, vyhledejte řešení, které podporuje například standardní metody ověřování, role webu a uživatelská oprávnění. Ověřte také, zda splňuje standardy SOX, SOC a ISAE.

Hledejte nástroj, který:

 • Má analytickou flexibilitu.
 • Obsahuje funkce ERP.
 • Nevyžaduje databázové znalosti.
 • Má funkce zabezpečení a umožňuje dodržování předpisů a zásad správného řízení.

Nezapomeňte zvážit, odkud budou vaše data pocházet

Každá organizace používá své vizualizační nástroje k dotazování na data z různých míst. Proto se ujistěte, že možnosti, které vyhodnocujete, umožňují širokou škálu vstupních zdrojů. Ty by měly zahrnovat základní formáty, jako je SQL a NoSQL, stejně jako zdroje dat třetích stran. Je také důležité mít přístup k informacím z e-mailových marketingových systémů a aplikace řízení vztahů se zákazníky (CRM), kromě jiných obchodních platforem, které vaše společnost používá.

Výběr vizualizačního nástroje pro velké objemy dat je také stále důležitější. Takže pokud je to něco, co vaše organizace potřebuje, je nezbytnou podpora pro Hadoop, open source a rámce velkých objemů dat, které zpracovávají obrovské množství dat na serverových clusterech.

Zamyslete se nad tím, jak složitá bude vaše vizualizace

Zatímco všechny vizualizační nástroje umožňují vytvářet obrázky plné dat, kvalita, složitost a umělecká hodnota koncového produktu se mohou značně lišit. Většina z nich používá základní šablony, které vám přinejmenším umožní vytvářet jednoduchou grafiku. To by vám mohlo stačit. Jiná řešení však mohou používat šablony, které fungují jako odrazový můstek k vytváření složitějších, vlastních infografik nebo interaktivních vizualizací s větším dopadem na vaše cílové skupiny.

Při vyhodnocování různých dostupných možností mějte tyto faktory na paměti. Čím více budete zvažovat druhy vizualizací dat, které budete vytvářet, tím spokojenější budete s nástrojem, který si vyberete.

Otázky pro vyhodnocení komplexnosti vizualizace:

 • Je základní šablona dostatečná?
 • Potřebujete vlastní infografiku nebo interaktivní obrázek?
 • Co bude mít požadovaný dopad na vaše cílové skupiny?

Spolupráce je klíčová

Schopnost spolupracovat s různými lidmi ve vašem týmu a napříč celou organizací je jednou z výkonných funkcí nástroje pro vizualizaci dat.

Hledejte tedy takový nástroj, který pracuje se sadou nástrojů, které vaše týmy již používají, a zároveň poskytuje cloudové řídicí panely s možností aktualizací v reálném čase a přístupnosti z libovolného prohlížeče. Pak si můžete být jisti, že bez ohledu na to, kde vy nebo ostatní pracujete nebo jaké zařízení používáte, budete moci spolupracovat prostřednictvím stejného řídicího panelu pro dosažení požadovaného konečného výsledku.

Ujistěte se, že konečný produkt může být publikován způsobem, jaký vyžadujete

Po dokončení vytváření prezentace se ujistěte, že provedené vizualizace lze publikovat a integrovat do správného druhu kanálů pro zasílání zpráv.

Pokud například zveřejňujete příspěvky na webovou stránku, na týmový web nebo do aplikace, ujistěte se, že vámi zvolený nástroj umožňuje exportovat fragmenty kódu, které lze snadno zkopírovat a vložit na web nebo integrovat prostřednictvím otevřených rozhraní API. Nebo pokud publikujete do online zpravodajského článku nebo prezentace, budete se chtít ujistit, že podporuje oblíbené ploché grafické formáty souborů, jako jsou JPG, SVG a PDF. Podobně důležité je rovněž hledat řešení, které umožní, aby vaše vizuály mohly být vkládány do aplikací, portálů a dokumentů.

Pro uživatele s dočasným, situačním nebo trvalým postižením je důležitá schopnost publikovat ve formátu, která je bere v úvahu. Takže nezapomeňte hledat nástroj pro vizualizaci dat, který vám umožní řešit také jejich potřeby.

Chcete-li úspěšně publikovat, zvolte nástroj, který:

 • Podporuje export fragmentů kódu pro zahrnutí do webových stránek.
 • Dokáže vytvořit ploché formáty grafických souborů, jako jsou JPG, SVG a PDF.
 • Umožňuje vložení vizuálů do aplikací, portálů a dokumentů.
 • Poskytuje usnadnění přístupu pro všechny uživatele.

Začněte vyhodnocením robustního nástroje pro vizualizaci dat

Otestujte své nově nabyté dovednosti vyhodnocování a zjistěte další informace o Microsoft Power BI. Přijímejte rychle informovaná rozhodnutí. Propojujte, modelujte a prozkoumejte svá data pomocí ohromujících vizuálních sestav. Power BI vám to všechno umožňuje a snadno se integruje s dalšími nástroji, jako je například Microsoft Excel.