Co je vizualizace dat?

Příručka pro začátečníky

Výhoda vizualizace dat

Vaše data obsahují skryté důležité přehledy, které vám můžou pomáhat při posunování podnikání vpřed. Háček je ale v tom, že ne vždycky můžete spojovat tečky jen podle čísel. Když se podíváte na data prezentovaná ve vizuálním formátu, objevíte vzory, spojení a další prvky „aha“, které by jinak zůstaly skryté.

Vizualizacemi se data oživují a vy můžete skvěle odvyprávět příběh založený na přehledech, které jsou skryté v číslech. Díky aktivním řídicím panelům, interaktivním sestavám, tabulkám, grafům a dalším vizuálním reprezentacím můžete rychle a efektivně odemknout klíčový obchodní přehled.

Jak využít vizualizaci dat na maximum

Vizualizace dat umožňuje vidět za čísly příběh, a díky tomu je výkonným nástrojem pro sdílení a předávání informací. Vizualizaci dat je možné využívat při demonstraci výkonu, informování o trendech, vysvětlování dopadu nových strategií, předvádění vztahů a dalších aplikacích. Tyto reprezentace se mohou stát výkonnými nástroji pro komunikaci a spolupráci, vytváření hodnot v sestavách, žurnalistiku, aplikace nebo jakýkoli jiný kontext vyžadující sdílení informací.

Podívejte se na tyto interaktivní příklady vizualizace dat:

Vizualizace dat vede k lepšímu rozhodování

Ačkoli fascinující vizuály s bohatým obsahem můžou být skvělými nástroji pro předávání myšlenek, hlavní výhodou vizualizace dat je její schopnost přispívat k lepšímu rozhodování. Tady je několik způsobů, jakými vizualizace dat pomáhá při strategickém rozhodování:

Zobrazení širšího náhledu

Jasný obraz výkonu je skrytý pod řádky dat transakcí, interakcí, procesů, chování nebo jakýchkoli jiných typů dat, které uchováváte. Vizualizace dat vám umožňuje nacházet širší kontext a scénáře na vysoké úrovni. V důsledku toho si budete všímat trendů a budete nacházet vzory, které by vám při pohledu pouze na čísla unikaly.

Rozpoznání významnosti

Když mezi daty jasně uvidíte vyprávěný příběh, snáze rozpoznáte přehledy, které vedou k lepšímu rozhodování, plánování, strategiím a akcím. Jaký je výkon, co je třeba upravit a kam byste měli zaměřit prostředky? Schopnost pochopit významnost dat vede k efektivnější činnosti a rozhodování.

Informované rozhodování

Díky konkrétním číslům a hmatatelným přehledům si můžete být jistí, že vaše rozhodnutí jsou podložená daty. Jasné přehledy o výkonu vám dávají znalosti a vybavují vás nástroji pro správná rozhodnutí v pravou chvíli.

Sledování trendů v čase

Po stanovení základní úrovně se začnou objevovat trendy. Sledování průběhu, zjišťování trendů a využívání přehledů vám umožní přijímat informovaná strategická rozhodnutí. Při sestavování trendů dochází k posunům ve vzorech, podle kterých je možné zjistit, jestli se věci vyvíjejí správným směrem, a okamžitě reagovat na jakékoli příznaky poklesu výkonu.

Nástroje pro vizualizaci dat

Jak zvolit správné řešení pro své potřeby, když je k dispozici tolik různých nástrojů pro vizualizaci dat? Skončíte u toho, že chcete nástroj, který vám poskytne požadované přehledy a pomůže vám zaměřit se na to nejdůležitější.

Když budete hodnotit nástroje z hlediska odpovídajícího výkonu, flexibility a jednoduchosti používání, můžete se řídit následujícími klíčovými faktory, které vám pomůžou najít to pravé řešení v podobě nástrojů pro vizualizaci dat:

Jaké jsou vaše cíle a potřeby?

Věnujte chvíli sestavení seznamu typů dat, které máte, a zjištění, jaké informace byste chtěli nacházet.

Jaké funkce požadujete?

Business intelligence, analytické funkce, možnosti vytváření podnikových sestav a mnoho různých dalších funkcí vám zajišťuje flexibilitu, kterou potřebujete dnes i zítra.

Odkud budete data získávat?

Přemýšlejte nad tím, jak budete připojovat nebo importovat data, a zjistěte, jestli nástroj dokáže bezproblémově spolupracovat s vašimi systémy.

Kde budete potřebovat data zobrazovat?

Najděte nástroj, který vám umožní mít data a řídicí panely s sebou v libovolném zařízení, a tím mít zajištěný rychlý přístup k přehledům a možnostem spolupráce, kdekoli budete.

Kde byste chtěli vizualizaci publikovat?

Přemýšlejte o tom, kde bude vaše konečná vizualizace publikovaná. Na webu? V blogovém příspěvku? Nebo v článku zpráv online? Najděte nástroj, který nabízí flexibilitu při zveřejňování a sdílení vizualizací dat všude tam, kde se má váš příběh vyprávět. Publikování na web z Power BI vám umožňuje vytvářet z dat příběhy s působivými interaktivními vizualizacemi a během několika minut je publikovat v blogu nebo na webu.

Microsoft a vizualizace dat

Power BI je přizpůsobitelná sada nástrojů pro vizualizaci dat, která transformuje data na vizuály s bohatým obsahem a překládá vám pohled na vaše podnikání v celém rozsahu. Můžete spolupracovat a sdílet sestavy v rámci organizace i mimo ni, všímat si vznikajících trendů a zachovávat si orientaci na to nejdůležitější. Bez ohledu na to, jestli se jedná o lokální nebo cloudovou verzi, poskytuje Power BI přístup k většině vašich důležitých dat na jednom místě a aktualizuje je v reálném čase v libovolném zařízení.

VYZKOUŠEJTE SI POWERBI ZDARMA