Osoba pracující před množstvím počítačových monitorů

Co je vizualizace dat?

Příručka pro začátečníky

Každý den vaše firma generuje další data o výnosech z prodeje, marketingovém výkonu, interakcích se zákazníky, úrovních zásob, metrikách výroby, úrovních personálního obsazení, nákladech a dalších ukazatelích KPI. Ale při takovém množství dat, která je třeba projít, může být velmi obtížné rozpoznat, co se za nimi skrývá.

Vizualizace dat vám pomůže přeměnit všechna podrobná data na snadno srozumitelné, vizuálně působivé a užitečné obchodní informace. Díky využití externích zdrojů dat vám dnešní nástroje pro vizualizaci dat umožní zobrazit vaše KPI zcela jasně. Sjednotí data a použijí analytiku založenou na umělé inteligenci k odhalení vztahů mezi vašimi indikátory KPI, trhem a světem.


Výhody vizualizace dat

Ve vašich datech jsou skryté důležité informace, které vám mohou pomoci posunout podnikání vpřed. Háček je ale v tom, že ne vždy můžete vidět souvislosti jen podle čísel. Když se podíváte na data prezentovaná ve vizuálním formátu, objevíte vzory, spojení a další prvky „aha“, které by jinak zůstaly skryté.

Vizualizacemi se data oživují a vy můžete skvěle odvyprávět příběh založený na přehledech, které jsou skryté v číslech. Prostřednictvím živých datové řídicí panely, interaktivních sestav, grafů a dalších vizuálních reprezentací pomáhají vizualizace dat uživatelům rozvíjet výkonné obchodní přehledy rychle a efektivně.


Jak využít vizualizaci dat na maximum

Vizualizace dat umožňuje vidět za čísly příběh, a díky tomu je výkonným nástrojem pro sdílení a předávání informací. Vizualizaci dat je možné využívat při demonstraci výkonu, informování o trendech, vysvětlování dopadu nových strategií, předvádění vztahů a dalších použitích. Tyto reprezentace se mohou stát výkonnými nástroji pro komunikaci a spolupráci a přinést větší hodnotu do sestav, žurnalistiky, aplikací nebo jakékoliv jiného kontextu vyžadujícího sdílení informací.


Prozkoumejte tyto interaktivní příklady vizualizace dat


Přispějte k lepšímu rozhodování pomocí vizualizace dat

Ačkoli fascinující vizuály s bohatým obsahem můžou být skvělými nástroji pro předávání myšlenek, hlavní výhodou vizualizace dat je její schopnost přispívat k lepšímu rozhodování. Tady je několik způsobů, jakými vizualizace dat pomáhá při strategickém rozhodování:

  • Podívejte se na širší souvislosti. V transakcích, interakcích, procesech a údajích o chování uložených ve vašich systémech je jasný ucelený obraz o výkonu. Vizualizace dat vám umožňuje v datech nacházet širší kontext a scénáře vyšší úrovně. V důsledku toho si budete všímat trendů a budete nacházet vzory, které by vám při pohledu na samotná čísla unikaly.
  • Rozpoznejte důležitost. Když mezi daty jasně uvidíte vyprávěný příběh, snáze rozpoznáte přehledy, které vedou k lepšímu rozhodování, plánování, strategiím a akcím. Jak si vede vaše firma, co je třeba upravit a kam byste měli zaměřit své zdroje? Schopnost pochopit význam dat vede k efektivnější činnosti a rozhodování.
  • Rozhodujte se na základě informací. Díky konkrétním číslům a hmatatelným přehledům si můžete být jistí, že vaše rozhodnutí jsou podložená daty. Jasné přehledy o metrikách výkonu vám dávají znalosti a vybavují vás nástroji pro správná rozhodnutí ve správnou chvíli.
  • Sledujte trendy v průběhu času. Po stanovení základní úrovně se začnou objevovat trendy. Sledování průběhu, zjišťování trendů a využívání přehledů vám umožní přijímat informovaná strategická rozhodnutí. Při sestavování trendů dochází k posunům ve vzorech, podle kterých je možné zjistit, jestli se věci vyvíjejí správným směrem, a okamžitě reagovat na jakékoli příznaky poklesu výkonu.

Vyhodnocení nástrojů pro vizualizaci dat

Dnešní nástroje pro vizualizaci dat představují celou škálu od bezplatných verzí, ke kterým máte přístup pomocí prohlížeče, až po platformy bohaté na funkce, které se integrují s množstvím běžných podnikových aplikací.

Jak ale s tolika nástroje pro vizualizaci dat vybrat správné řešení pro vaše konkrétní potřeby? Nakonec potřebujete nástroj, který vám poskytne potřebné informace, abyste se mohli soustředit na to, co je nejdůležitější.

Zde je několik klíčových otázek, které byste měli mít na paměti při hledání řešení pro vizualizaci dat se správným poměrem výkonu, flexibility a snadného použití pro vaše potřeby:

Jaké jsou vaše cíle a potřeby?

Věnujte chvíli sestavení seznamu typů dat, které máte, a zjištění, jaký druh informací a přehledů chcete shromažďovat.

Jaké funkce požadujete?

Špičková řešení pro vizualizaci dat obsahují funkce, jako je například business Intelligence, analytika a možnosti podnikových sestav, které vám dávají flexibilitu při naplňování vašich současných i budoucích potřeb.

Odkud budete data získávat?

Přemýšlejte nad tím, jak budete připojovat nebo importovat data, a zjistěte, zda nástroj dokáže bezproblémově spolupracovat s vašimi systémy.

Kde budete potřebovat data zobrazovat?

Najděte nástroj, který vám umožní mít data a řídicí panely s sebou v libovolném zařízení, a tím mít zajištěný rychlý přístup k přehledům a možnostem spolupráce, ať jste kdekoliv.

Kde byste chtěli vizualizaci publikovat?

Přemýšlejte o tom, kde bude vaše konečná vizualizace publikovaná. Na webu? V blogovém příspěvku? Nebo v článku zpráv online? Najděte nástroj, který nabízí flexibilitu při zveřejňování a sdílení vizualizací dat všude tam, kde se má váš příběh vyprávět. Takový, který vám umožní vytvářet z dat příběhy s působivými interaktivními vizualizacemi a během několika minut je publikovat v blogu nebo na webu.

Další informace o výhodách vizualizace dat

Objevte všechny způsoby, jakými může vizualizace dat pomoci vaší firmě tím, že prozkoumáte Microsoft Power BI a začnete zdarma.