Vložení analytických nástrojů pro uživatele Power BI ve vaší organizaci

Hodnotu Power BI Premium a Power BI Pro můžete navýšit pomocí vložených analýz. Vkládejte analýzy do interních webů, aplikací a portálů, aby mohla vaše organizace činit rozhodnutí založená na datech. Pokud vložíte vizuální analýzy pomocí řešení pro vkládání pro uživatele Power BI v organizacích, můžou se uživatelé ověřovat pomocí vlastních přihlašovacích údajů k účtu Power BI a zobrazuje se jim jenom obsah, ke kterému mají v Power BI povolený přístup. Vytvářejte bohaté interaktivní sestavy s vizuálními analýzami, které potom můžete vložit pomocí Power BI Desktop, nebo navštivte AppSource a najděte si do začátku seminář nebo odborníka na Power BI. Pokud chcete vložit Power BI do aplikace určené pro vaše zákazníky, podívejte se na naše řešení pro vývojáře aplikací Power BI Embedded.

PROZKOUMAT FUNKCE 

Začněte vkládat analýzy pro potřeby vašich uživatelů Power BI

1. Nastavení analytického prostředí

To set up your embedding environment, you will need an Azure Active Directory (Azure AD) tenant with at least one Power BI Pro user. If you're creating a test environment, you can use your regular Power BI Pro account, or sign up for a free 60-day trial.

DALŠÍ INFORMACE  ZAČÍNÁME 

2. Vložení analýz

Pomocí rozhraní REST API Power BI a rozhraní API JavaScriptu můžete do své aplikace vložit řídicí panely, sestavy a dlaždice Power BI.

DALŠÍ INFORMACE 

3. Publikování do produkčního prostředí

Hostujte svůj obsah s kapacitou na úrovni Premium a sdílejte ji s uživateli Power BI v rámci organizace.

DALŠÍ INFORMACE 

Další možnosti vkládání

Logo SharePointu

Vložení do SharePoint Online

DALŠÍ INFORMACE 
Logo Teams

Vložení do Microsoft Teams

DALŠÍ INFORMACE 
Logo Globální

Vložení na web nebo blog

DALŠÍ INFORMACE 

Nástroje pro vložení

Rozhraní REST API

Pomocí rozhraní RESTful API můžete získat programový přístup k prostředkům Power BI.

.NET SDK

Naše klientská knihovna .NET poskytuje snadný přístup k veřejným koncovým bodům REST řešení Microsoft Power BI.

Rozhraní API JavaScript

Integrujte do své aplikace řešení Power BI pomocí naší sady webových komponent JavaScript.


Vložení prostředků