Vytváření sestav a monitorování dat odkudkoli

Ať už jste na cestách, nebo chcete vytvořit bohaté interaktivní sestavy, Power BI nabízí potřebné nástroje. Díky naší sadě aplikací budete připojení ke svým datům odkudkoli a kdykoli.

Získejte úplný přehled vašich obchodních dat na cestách – stačí pomocí několika ťuknutí se rychle připojit, upravit, vizualizovat a sdílet datové přehledy prostřednictvím Power BI.

Microsoft Power BI Desktop

Pomocí Power BI Desktopu můžete vizuálně procházet data prostřednictvím plátna s možností přetažení myší, širokého rozsahu moderních datových vizualizací a snadného prostředí pro vytváření sestav.

Microsoft Power BI Mobile

Přistupujte ke svým datům odkudkoli a kdykoli. Tyto nativní aplikace poskytují živý, interaktivní mobilní přístup k vašim důležitým obchodním informacím.

Místní brána dat Microsoftu

Pomocí místních bran dat můžete data udržovat aktuální připojením k vašim místním zdrojům dat bez nutnosti data přesouvat.

Místní generování sestav pomocí Serveru sestav Power BI

Nasazujte a distribuujte interaktivní sestavy Power BI a tradiční stránkované sestavy v rámci mezí brány firewall vaší organizace.

Microsoft Power BI Report Builder

Vytvářejte stránkované sestavy pro tisk nebo elektronickou distribuci přesné na pixel ve známém prostředí, na které spoléhají tisíce autorů sestav.