Vytváření sestav a monitorování dat odkudkoli

Ať už jste na cestách, nebo chcete vytvořit bohaté interaktivní sestavy, Power BI nabízí potřebné nástroje. Díky naší sadě aplikací budete připojení ke svým datům odkudkoli a kdykoli.

Získejte úplný přehled vašich obchodních dat na cestách – stačí pomocí několika ťuknutí se rychle připojit, upravit, vizualizovat a sdílet datové přehledy prostřednictvím Power BI.

Microsoft Power BI Desktop

Pomocí Power BI Desktopu můžete vizuálně procházet data prostřednictvím plátna s možností přetažení myší, širokého rozsahu moderních datových vizualizací a snadného prostředí pro vytváření sestav.

Microsoft Power BI Mobile

Přistupujte ke svým datům odkudkoli a kdykoli. Tyto nativní aplikace poskytují živý, interaktivní mobilní přístup k vašim důležitým obchodním informacím.

Místní brána dat Microsoftu

Pomocí místních bran dat můžete data udržovat aktuální připojením k vašim místním zdrojům dat bez nutnosti data přesouvat.

Microsoft Power BI Publisher pro Excel

Ukládejte snímky důležitých kontingenčních tabulek, grafů, rozsahů buněk a dalších ze všech vašich excelových tabulek na webový řídicí panel Power BI jen pomocí pár kliknutí.

On-premises reporting with Power BI Report Server

Deploy and distribute interactive Power BI reports—and traditional paginated reports—within the boundaries of your organization’s firewall.