Šest způsobů, jak uživatelé Excelu šetří čas s Power BI

Excel je výkonný a flexibilní nástroj pro všechny analytické aktivity. V kombinaci s Power BI získáte rozsáhlé možnosti analýzy a vizualizace dat. Pokud tyto aplikace použijete společně, můžete snadno shromažďovat, tvarovat, analyzovat a zkoumat klíčová obchodní data novými způsoby a v kratším čase.

DALŠÍ INFORMACE 

Získání nových účinných funkcí pomocí znalostí, které už máte

Rychle začněte vytvářet působivé interaktivní řídicí panely snadným převodem všech aktuálních dotazů, datových modelů a sestav Excelu do Power BI, a to bez nutnosti učit se nové aplikace nebo jazyky.

Automatizace aktualizace dat jedním kliknutím

Získejte správná data okamžitě s otevřením řídicího panelu, bez nutnosti provádět další akce. Nastavte aktualizaci dat Power Pivot na ruční nebo automatickou s libovolnou zvolenou frekvencí.

Používání a sdílení několika sešitů v jednom zobrazení

Když k Power BI připojíte své excelové sešity, můžete na řídicím panelu Power BI zobrazit rozsahy dat, grafy a tabulky společně s daty z různých zdrojů.

Získání samoobslužné vizualizace dat

Rozšířením vašich datových modelů Excelu do vašich sestav Power BI získáte bohaté interaktivní vizualizace a možnost klást dotazy v přirozeném jazyce. Dejte kolegům možnost pochopit vaše náhledy nebo vytvořit si vlastní, bez ohledu na jejich schopnosti a zkušenosti. Můžou s Excelem teprve začínat.

Přidání pokročilých analýz do vlastních modelů

Spouštěním skriptů jazyka R a používáním vlastních vizuálů jazyka R získejte v Power BI pokročilé možnosti vlastních vizualizací, modelování a predikcí, které umožňují vytvářet pokročilé analytické pracovní postupy.

Zachování flexibility mřížky

Snadno pracujte s daty Power BI v Excelu při ad-hoc analýzách. Jediným kliknutím se můžete přímo z Excelu připojit ke svým datovým modelům a vytvářet výkonné kontingenční tabulky a grafy.

Zahájení práce ve třech krocích

1. Stáhnout Power BI Desktop

Vytvářejte působivé interaktivní sestavy připojením k datům Excelu. Vyprávějte příběh vašich dat pomocí plátna podporujícího přetahování a víc než 85 moderních datových vizuálů.

2. Získání zkušební verze Power BI

Pomocí Power BI Pro sdílejte a distribuujte sestavy pro ostatní, a to bez složitého nastavování. Získejte kompletní přehled vašeho podnikání na jednom místě, včetně sestav a objektů Excelu.

3. Analýza dat Power BI pomocí nástrojů Excelu

Datové sady Power BI můžete zobrazovat v Excelu a pracovat s nimi pomocí funkce Analýza v Excelu. Získejte náhled svých dat pomocí nástrojů Excelu, jako jsou kontingenční tabulky, grafy a průřezy, to vše v rámci Power BI.