Zajištění synchronizace řídicích panelů a sestav s místními zdroji dat

Pomocí místních bran můžete data udržovat aktuální připojením k vašim místním zdrojům dat bez nutnosti data přesouvat. Využijte možnost dotazovat velké datové sady a těžte ze svých stávajících investic. Brány poskytují flexibilitu nezbytnou ke splnění osobních potřeb i potřeb vaší organizace.

Jedna brána pro všechny cloudové služby

Bránu stačí nainstalovat pouze jednou a pak pomocí ní můžete nasadit několik připojení k místním datům napříč Power BI, Power Apps, Power Automate a Azure Logic Apps.

Snadné nastavení

Stažení a instalace brány vyžaduje minimální interakci. Pak se přihlaste pomocí účtu vaší organizace a zaregistrujte bránu pro použití cloudovými službami.

Zabezpečený přístup k datům

Přenos dat mezi Power BI a bránou zabezpečuje Azure Service Bus. Přihlašovací údaje zadané správcem brány se šifrují, čímž se pomáhá chránit vaše informace v cloudu, a dešifrují se pouze na počítači brány.

Místní brána dat

Místní brána dat (osobní režim)

Podporované cloudové služby Power BI, Power Apps, Azure Logic Apps, Power Automate Power BI
Obsluhuje několik uživatelů prostřednictvím řízení přístupu pro jednotlivé zdroje dat
Spouští se jako aplikace pro uživatele, kteří na daném počítači nejsou správci
Spouští se jako jeden uživatel s vašimi přihlašovacími údaji
Import dat a nastavení plánované aktualizace
Podpora DirectQuery
Podpora živého připojení ke službě Analysis Services