Připojení k místnímu zdroji dat s využitím brány Power BI

Udržujte své řídicí panely a sestavy aktuální připojením ke svým místním zdrojům dat bez nutnosti přesouvat data. Využijte možnost dotazování na velké datové sady a těžte ze svých stávajících investic. Získejte potřebnou flexibilitu pro splnění svých osobních potřeb i potřeb vaší organizace.

Jedna brána pro všechny cloudové služby

Bránu stačí nainstalovat pouze jednou a pak pomocí ní můžete nasadit několik připojení k místním datům napříč Power BI, Power Apps, Power Automate a Azure Logic App.

Snadné nastavení

Stažení a instalace brány vyžaduje minimální interakci. Pak se přihlaste pomocí účtu vaší organizace a zaregistrujte bránu pro použití cloudovými službami.

Zabezpečený přístup k datům

Přenos dat mezi Power BI a místní bránou dat zabezpečuje Azure Service Bus. Přihlašovací údaje zadané správcem brány se šifrují, čímž se pomáhá chránit vaše informace v cloudu, a dešifrují se pouze na počítači brány.

Místní brána dat (standardní režim) Místní brána dat (osobní režim)
Podporované cloudové služby

Power BI, Power Apps, Azure Logic Apps, Power Automate, Azure Analysis Services, Dataflows

Power BI
Obsluhuje několik uživatelů prostřednictvím řízení přístupu pro jednotlivé zdroje dat

Obsaženo

Spouští se jako aplikace pro uživatele, kteří nejsou správci

Obsaženo

Spouští se jako jeden uživatel s vašimi přihlašovacími údaji

Obsaženo

Import dat a nastavení plánované aktualizace

Obsaženo

Obsaženo

Podpora DirectQuery

Obsaženo

Podpora živého připojení ke službě Analysis Services

Obsaženo

Místní brána dat (standardní režim) Místní brána dat (osobní režim)
Podporované cloudové služby

Power BI, Power Apps, Azure Logic Apps, Power Automate, Azure Analysis Services, Dataflows

Power BI
Místní brána dat (standardní režim) Místní brána dat (osobní režim)
Obsluhuje několik uživatelů prostřednictvím řízení přístupu pro jednotlivé zdroje dat

Obsaženo

Místní brána dat (standardní režim) Místní brána dat (osobní režim)
Spouští se jako aplikace pro uživatele, kteří nejsou správci

Obsaženo

Místní brána dat (standardní režim) Místní brána dat (osobní režim)
Spouští se jako jeden uživatel s vašimi přihlašovacími údaji

Obsaženo

Místní brána dat (standardní režim) Místní brána dat (osobní režim)
Import dat a nastavení plánované aktualizace

Obsaženo

Obsaženo

Místní brána dat (standardní režim) Místní brána dat (osobní režim)
Podpora DirectQuery

Obsaženo

Místní brána dat (standardní režim) Místní brána dat (osobní režim)
Podpora živého připojení ke službě Analysis Services

Obsaženo

Místní brána dat (standardní režim) Místní brána dat (osobní režim)