Připojení k místnímu zdroji dat s využitím brány Power BI

Udržujte své řídicí panely a sestavy aktuální připojením ke svým místním zdrojům dat bez nutnosti přesouvat data. Využijte možnost dotazování na velké datové sady a těžte ze svých stávajících investic. Získejte potřebnou flexibilitu pro splnění svých osobních potřeb i potřeb vaší organizace.

Jedna brána pro všechny cloudové služby

Bránu stačí nainstalovat pouze jednou a pak pomocí ní můžete nasadit několik připojení k místním datům napříč Power BI, Power Apps, Power Automate a Azure Logic App.

Snadné nastavení

Stažení a instalace brány vyžaduje minimální interakci. Pak se přihlaste pomocí účtu vaší organizace a zaregistrujte bránu pro použití cloudovými službami.

Zabezpečený přístup k datům

Přenos dat mezi Power BI a místní bránou dat zabezpečuje Azure Service Bus. Přihlašovací údaje zadané správcem brány se šifrují, čímž se pomáhá chránit vaše informace v cloudu, a dešifrují se pouze na počítači brány.

Místní brána dat (standardní režim) Místní brána dat (osobní režim)
Podporované cloudové služby
Power BI, Power Apps, Azure Logic Apps, Power Automate, Azure Analysis Services, Dataflows
Power BI
Obsluhuje několik uživatelů prostřednictvím řízení přístupu pro jednotlivé zdroje dat
Spouští se jako aplikace pro uživatele, kteří nejsou správci
Spouští se jako jeden uživatel s vašimi přihlašovacími údaji
Import dat a nastavení plánované aktualizace
Podpora DirectQuery
Podpora živého připojení ke službě Analysis Services
Místní brána dat (standardní režim) Místní brána dat (osobní režim)
Podporované cloudové služby
Power BI, Power Apps, Azure Logic Apps, Power Automate, Azure Analysis Services, Dataflows
Power BI
Místní brána dat (standardní režim) Místní brána dat (osobní režim)
Obsluhuje několik uživatelů prostřednictvím řízení přístupu pro jednotlivé zdroje dat
Místní brána dat (standardní režim) Místní brána dat (osobní režim)
Spouští se jako aplikace pro uživatele, kteří nejsou správci
Místní brána dat (standardní režim) Místní brána dat (osobní režim)
Spouští se jako jeden uživatel s vašimi přihlašovacími údaji
Místní brána dat (standardní režim) Místní brána dat (osobní režim)
Import dat a nastavení plánované aktualizace
Místní brána dat (standardní režim) Místní brána dat (osobní režim)
Podpora DirectQuery
Místní brána dat (standardní režim) Místní brána dat (osobní režim)
Podpora živého připojení ke službě Analysis Services
Místní brána dat (standardní režim) Místní brána dat (osobní režim)