Sdílení velkých přehledů ještě většího dopadu

Vytvořte kulturu řízenou daty v celé organizaci. Pomocí Power BI Pro můžete snadno sdílet interaktivní vizualizace dat pro samoobslužné analýzy a spolupracovat na nich.

Prognóza prodejní a marketingové analýzy

Plaťte, jen když jste připravení sdílet a škálovat

Sdílení s Power BI Pro

Distribuujte své sestavy v cloudu.

Škálování s Power BI Premium

Přidejte podnikovou business intelligence kvůli pokročilé analýze.