Power BI umožňuje inteligentní rozhodování na základě oborových dat

Ve vašem oboru se každý den generuje obrovské množství informací. Využíváte však tato data pro vlastní účely? Projděte si naše oborová řešení a zjistěte, jak Power BI usnadňuje kombinaci dat, objevování nových přehledů a jejich sdílení s ostatními.

Maloobchod

Nakupování už není to, co bývalo. Nakupující jsou v současnosti vybaveni zařízeními a mají k dispozici nejrůznější možnosti a víc informací. Získejte přehledné analýzy, které zajistí úspěšnost vaší firmy.

Pojišťovnictví

Provozní data se v pojišťovacích společnostech jenom řinou: prodej pojištění, pohledávky, podvody, rozsahy a bonusy pojištění, to vše poskytuje širokou škálu trendů a přehledů, které jenom čekají, až je začnete využívat.

Letecká společnost

Toto řešení je založené na reálném systému prediktivní údržby pro velkou leteckou společnost. Data pocházejí z celé řady zdrojů, včetně datových proudů IoT z leteckých motorů, letových plánů, informací o počasí a protokolů. Toto řešení využívá Azure HDInsight pro technické funkce, Azure Machine Learning k detekci provozních anomálií a Azure SQL DW k zajištění vysoce výkonného dotazování nad výslednými petabajty dat. Tato sestava také ukazuje využití vlastních vizualizací navržených pro letecký průmysl.

Výroba

Výrobní proces musí fungovat jako dobře promazaný stroj. Nejlepším způsobem, jak tohoto cíle dosáhnout, je zajistit transparentnost jednotlivých procesů a současně také kompletní představu o celém průběhu.

Odborné služby

Společnosti poskytující odborné služby mají jedno společné: jejich nejdůležitějším aktivem jsou jejich lidé. Poskytněte vašim odborníkům vhodná data a technologie, aby mohli vašim klientům poskytovat co nejlepší služby.

Rychloobrátkové spotřební zboží (CPG)

Spotřební zboží je centrem zájmu následujících disciplin: provoz, marketing, prodej, finance a řada dalších. Analýzy průběžně se měnících dat vám umožní zajistit maximální prodej, zisky a loajalitu zákazníků.

Telekomunikace

Podívejte se, jak telekomunikační společnost provozující mobilní služby může využít Cortana Intelligence Suite a Power BI pro zajištění analýzy faktorů přispívajících k fluktuaci zákazníků.

Energetický sektor

Tato sestava se soustředí na prognózování poptávky v rámci energetického sektoru. Zobrazení poskytují stav využití elektrické energie na úrovni jednotlivých oblastí a prognózu budoucího využití pro optimalizaci provozu.

Veřejný sektor

Data veřejného sektoru jsou dostupná prostřednictvím řady online zdrojů. Většina těchto zdrojů dat je také bezplatná. To nabízí mimořádnou příležitost porovnat, jak veřejné politiky ovlivňují změny, od klimatu přes vzdělávání až po zdraví populace.

Kapitálové trhy

Řídicí panel U.S. Personal Consumption Expenditure sleduje ve Spojených státech amerických spotřebitelské výdaje u celé řady zboží a služeb. Umožňuje sledovat obchodní cykly v USA a posuzovat výdajové trendy a ekonomické nálady.