Pojišťovnictví

Provozní data se v pojišťovacích společnostech jenom řinou: prodej pojištění, pohledávky, podvody, rozsahy a bonusy pojištění, to vše poskytuje širokou škálu trendů a přehledů, které jenom čekají, až je začnete využívat.

Monitorování rizik, správa prodeje a pohledávek a detekce podvodů prostřednictvím vizuálních analýz řízených daty

Nejdůležitějším cílem pro pojišťovací společnosti je správa rizik. Ale objem dat a proměnných, které vstupují do pojistných analýz, je obrovský a vyžaduje nástroje a přístupy, které odborným pojišťovatelům umožňují rychle odhalovat trendy a na jejich základě reagovat.

Power BI pomáhá pojistným analytikům snadno a na jednom místě vizualizovat údaje o pohledávkách, bonusech, podvodech, prodejích i spokojenosti zákazníků. Využijte možnost rychlejšího odhalování trendů u pohledávek a plateb.

Určete vzory, které by mohly vést k rozpoznávání podvodů, a nastavte automatizovaná upozornění pro jejich rychlé odhalení. Vytvářejte vlastní metriky a monitorujte průměrné náklady nebo průměrnou dobu uspokojení jednotlivých pohledávek.

Vizualizujte dopady vaší prodejní strategie a ziskovost. Monitorujte spokojenost zákazníků, odhalte nové obchodní příležitosti nebo rizika a rychle na ně reagujte.

Potřebuje vaše organizace vlastní řešení BI?

Navštivte naši prezentaci partnerských řešení a zjistěte, jak řeší problémy a zlepšují efektivitu pomocí Power BI.