Výroba

Výrobní proces musí fungovat jako dobře promazaný stroj. Nejlepším způsobem, jak tohoto cíle dosáhnout, je zajistit transparentnost jednotlivých procesů a současně také kompletní představu o celém průběhu.

Náhled na dodavatelský řetězec v reálném čase pro zajištění efektivnějšího a rychlejšího rozhodování

Sledujte klíčové ukazatele výkonu v reálném čase: využití strojů, provozní efektivita, náklady, stav zásob, ztráty a doby cyklů.

Výrobci musí spolupracovat nad dostupnými živými daty, monitorovat je a předávat, aby dosáhli co nejlepší provozní výkonnosti. Power BI pomáhá vašemu týmu monitorovat data v reálném čase z různých zdrojů na jednom řídicím panelu a v případě potřeby procházet k podrobnějším datům, aby se určily případné problémy. Mobilní aplikace Power BI zajistí upozornění v reálném čase a zvýší efektivitu vašeho provozu pro zajištění větší agility a snížení doby odezvy na minimum.

Využijte možnost monitorovat dodavatelský řetězec od začátku do konce a odhalit případné potíže a slabá místa dřív, než ohrozí kritická místa. Podělte se o řídicí panely se svými dodavateli a partnera, aby se mohli přizpůsobit nejnovějším dostupným informacím a zajistili větší úspornost a promyšlenost vašich procesů. Monitorování kvalitativních vstupů a výstupů ze všech zdrojů, včetně vašich zákazníků, zajišťuje rychlá a smysluplná rozhodnutí, která zvýší kvalitu výroby.

Potřebuje vaše organizace vlastní řešení BI?

Navštivte naši prezentaci partnerských řešení a zjistěte, jak řeší problémy a zlepšují efektivitu pomocí Power BI.