Splňte zítřejší požadavky zákazníků dnes - s Power BI

Proměňte své maloobchodní operace a zvyšte efektivitu tím, že budete jednat na základě informací poskytnutých v reálném čase.

Pochopte své zákazníky, své lidi, svá data - pomocí Power BI

Mějte informace o svých zákaznících

S tolika zákazníky, kteří stále více nakupují online, očekávají více než jen bodové odměny a slevy. Získejte přehled o statistikách, vzorcích a kupních předpovědích, které potřebujete s rychlostí a měřítkem, abyste se s nimi mohli efektivně spojit.

 • Identifikujte, přizpůsobte a obsluhujte neustále se vyvíjející potřeby zákazníků - napříč všemi kanály.
 • Použijte stovky datových konektorů ke zkombinování petabajtů dat z interních a externích zdrojů.
 • Doručte obohacené a soudržné postřehy o zákaznících.

Zlepšení možností zaměstnanců

Vaši zaměstnanci jsou vašimi nejcennějšími vyslanci. Poskytněte jim tedy nástroje Power BI a maloobchodní technologie, které potřebují k tomu, aby poskytovali pro zákazníka co nejlepší možný zážitek.

 • Vytvořte prostředí pro lepší spolupráci tím, že umožníte svým zaměstnancům vytvářet užitečné přehledy v reálném čase pomocí známých nástrojů a aplikací.
 • Udržujte zaměstnance v kontaktu bez ohledu na to, kde jsou - ať už v back office nebo prodeji.
 • Zvyšte produktivitu v bezpečném a zabezpečeném prostředí - použijte Power BI a Microsoft Azure Information Protection pro správu přístupu k datům, zabezpečení dat a jejich předpisům.

Doručte Inteligentní dodavatelský řetězec

Poskytněte ten správný produkt za správnou cenu správnému zákazníkovi ve správný čas - a zároveň uzavřete mezeru mezi vytvářením a plněním poptávky.

 • Snižte náklady a zajistěte provozní efektivitu zvýšením end-to-end agility.
 • Pomocí statistik založených na údajích můžete předvídat a řešit měnící se poptávku zákazníků v globálním i místním měřítku.
 • Zvyšte transparentnost logistiky a rychlost uvádění na trh pomocí statistik založených na datech a současně zlepšete využití kapacity a distribuci zásob ve vašich obchodech a skladech.

Nový přístup k maloobchodu

Urychlete maloobchodní inovace, obratnost a celkovou odolnost vaší firmy k dosažení růstu, bez ohledu na změny a narušení trhu.

 • Zaveďte perspektivní obchodní strategii pomocí schopností strojového učení, AI vizualizace v Power BI.
 • Zmírněte dopad neplánovaných výzev tak, že přetvoříte své podnikání tak, aby jenom nereagovalo, ale také proaktivně plánovalo.
 • Vytvořte ve své organizaci digitální základ a kulturu dat, které drží krok s neustále se měnícími požadavky zákazníků.

How retailers are putting Power BI to work for their business

Power B I is the chosen medium for our data democratization initiatives

“Power BI is the chosen medium for our data democratization initiatives. Our dashboards are accessed hundreds of thousands of times every month by thousands of our employees.”

David Zakkam
VP Analytics, Swiggy

Power B I has provided us the lowest total cost of ownership

"Power BI has provided us the lowest total cost of ownership. With Power BI we are able to address both real-time and analytical reporting while catering to self-service and IT governance.”

Dhiraj Chhajer
IT Director, The Wonderful Company

Together, the Power Platform solutions created by our employees have made a huge impact on business processes

“Together, the Power Platform solutions created by our employees have made a huge impact on business processes across every brand and region in the H&M Group.”

Claes Söderström
Cross Delivery Coordinator, H&M Group

Co jsou ukázkové přehledy a řešení řídících panelů pro maloobchodníky

Zpráva o analýze globálního obchodu

Vizualizujte prodejní výkon každého obchodu pomocí komplexního pohledu. Analyzujte KPI a určete užitečné informace napříč více atributů včetně produktů, segmentů a geografie.

Řídicí panel Segmentů zákazníků

Analyzujte tržby a zisky a vytvářejte přehledy o hodnotách založených na obratu souvisejících s chováním zákazníků vzhledem k obratu produktu.

Zprávy business intelligence pro odvětví oděvů

Provádějte informovaná rozhodnutí během plánování do budoucna - pomocí pokročilých analýz, které poskytují kritické informace týkající se marže, pravděpodobnosti odlivu zákazníků a optimalizaci produktů.

Proveďte další krok