KAISPE LLC - Employee Churn

Employee Churn dashboard provides useful insights about employee retention in an organization.

Kontaktovat partnera Přehrát video
Employee Churn dashboard has been developed to provide insights that help organizations analyze various reasons behind employee retention. Using this dashboard, you can find out rentention issues at regional or departmental level. With these insights, you can work on improving your organizational capabilities to retain employees and address their concerns in a more efficient way. Azure Machine Learning has been used to predict the employee leaving vs staying probabilities. 

Chcete se stát partnerem Power BI?

Certifikovaní partneři jsou důležitou součástí týmu. Získáte nové obchodní příležitosti, vytvoříte si nové kontakty a budete sdílet svůj talent a zkušenosti s uživateli Power BI po celém světě.

Zaregistrujte se

Zjistěte, proč byste se měli stát partnerem