Web

Další informace
+35929600030
powerbi@adastrabg.com

Adastra Bulgaria

Adastra Bulgaria is a European-based globally recognized IT services and consultancy company. We enable business digitalization through tailored solutions in the domains of Cloud, Information Management, RPA, Managed Services, Business Intelligence, and Enterprise Application Development.

Adatsra’s Bestshoring Delivery Мodel provides the best blend of onsite, nearshore and offshore engagement to get tailored End-to-End enterprise solutions delivered with speed and agility. 

Merging the best out of traditional nearshore and offshore delivery helps our customers establish common frameworks, enforce best practices, speed up innovation, and streamline process handovers for round-the-clock global coverage by our delivery hubs.

The geographical diversity of our delivery hubs network helps diversify operational and delivery risk, and gain greater management flexibility, while enabling our highly skilled consultants to cooperate on day-to-day matters.

Zobrazit další špičková řešení přizpůsobená pro vaši firmu

Chcete se stát partnerem Power BI?

Certifikovaní partneři jsou důležitou součástí týmu. Získáte nové obchodní příležitosti, vytvoříte si nové kontakty a budete sdílet svůj talent a zkušenosti s uživateli Power BI po celém světě.

Další informace