Web

Další informace
877-514-9180
sales@agilethought.com

AgileThought

AgileThought provides premier Power BI consulting and implementation services utilizing the latest Microsoft technologies to drive real business value and create insights and visualizations that organizations use to make critical business decisions.

 

Microsoft Gold Competencies: 

Data Analytics

Cloud Platforms

DevOps

Application Development

 

Example work competed for a client (entire data warehousing lifecycle): 

  • Architecting a Power BI solution to establish secure collaboration and simplify report sharing 

  • Using Azure Analysis services to ensure scalability and performance, while centralizing all business logic in a standard semantic model 

  • Establishing a data extraction, transformation and loading (ETL) process—along with an auditing and notification framework—using SQL Server Integration Services (SSIS) to move data from AS/400 to SQL Server 2016 to extract data and simplify reporting

  • Modeling the data to improve query performance, enable drill-down analysis and enforce role-level security.


Zobrazit další špičková řešení BI přizpůsobená pro vaši firmu

Chcete se stát partnerem Power BI?

Certifikovaní partneři jsou důležitou součástí týmu. Objevujte nové obchodní příležitosti, vytvářejte spojení a sdílejte schopnosti a zkušenosti vaší společnosti s uživateli Power BI po celém světě.

Další informace