Web

Další informace
877-514-9180
sales@agilethought.com

AgileThought

AgileThought provides premier Power BI consulting and implementation services utilizing the latest Microsoft technologies to drive real business value and create insights and visualizations that organizations use to make critical business decisions.

Microsoft Gold Competencies: 
  • Data Analytics
  • Cloud Platforms
  • DevOps
  • Application Development

Client Project examples (entire data warehousing lifecycle): 

  • Architecting a Power BI solution to establish secure collaboration and simplify report sharing with Power BI Pro, Premium and Embedded solutions.

  • Using Azure Analysis services to ensure scalability with large and complex data models, while centralizing all business logic in a standard semantic model 

  • Establishing a data extraction, transformation and loading (ETL) process—along with an auditing and notification framework—using SQL Server Integration Services (SSIS), Azure Data Factory (ADF) and Power BI Data Flows to extract and transform data for traditional and modern data warehouse, data lake and reporting solutions.

  • Modeling the data to improve query performance, enable drill-down and drill-through analysis and enforce role-level security.


Zobrazit další špičková řešení přizpůsobená pro vaši firmu

Chcete se stát partnerem Power BI?

Certifikovaní partneři jsou důležitou součástí týmu. Získáte nové obchodní příležitosti, vytvoříte si nové kontakty a budete sdílet svůj talent a zkušenosti s uživateli Power BI po celém světě.

Další informace