Web

Další informace
(703) 272 8209
info@the3i.com

Third I

Third I is a data analytics and digital transformation consultancy and a Microsoft Analytics Gold Partner with over 15 years of experience in delivering BI and analytics solutions.

Our expertise includes providing Azure-based solutions for information management, business intelligence, and advanced analytics.

Our certified developers and architects specialize in Power BI, Azure Analysis Services, Azure Data Factory, Azure Data Lakes, Azure Cosmos DB, Azure Data Warehouse, Azure Machine Learning, Azure Cognitive Services, and more.

With a focus on design, creativity, and applications of BI and analytics solutions, we specialize in

  • Dashboard planning and development
  • Power BI SDK + Custom Data Visualization
  • Embedded reporting for workflow automation
  • Power BI - Azure migration

Zobrazit další špičková řešení BI přizpůsobená pro vaši firmu

Chcete se stát partnerem Power BI?

Certifikovaní partneři jsou důležitou součástí týmu. Objevujte nové obchodní příležitosti, vytvářejte spojení a sdílejte schopnosti a zkušenosti vaší společnosti s uživateli Power BI po celém světě.

Další informace