Power BI a Esri ArcGIS

Vytvářejte působivější příběhy dat s využitím mapování, analýz a přehledů ve špičkových prostorových analýzách ArcGIS Maps for Power BI.

Heat mapa dat pro Severní Karolínu

Využití prostorových analýz

Prostorové analýzy vedou k lepšímu pochopení. Mapují relevantní místa, nacházejí vztahy a vzory a hlavně pomáhají určit nejlepší řešení.

Funkce ArcGIS vám umožní vytvářet teplotní (heat) mapy jedním kliknutím, agregovat data do clusterů, určovat dobu jízdy a odhalovat skryté vzory ve vašich datech.

Kontext dat podle demografických údajů

Zajištění kontextu pro data

Analyzujte data na základě prostorových charakteristik. Určete polohu vzhledem k ostatním důležitým proměnným. Přidejte demografické a referenční vrstvy, jako je příjem, obyvatelstvo nebo počasí, které se se systémem ArcGIS dodávají zdarma.

Graf pokrytí v procentech

Lepší rozhodování

Zajistěte správné mapování vaší polohy za všech okolností. Když vaše mapy odpovídají vašim datům, získáte přesné prostorové analýzy a jistotu při rozhodování.

Vylepšení vizualizací map pro lepší přehled

Vytvářejte působivé vizualizace map pomocí dat o poloze s využitím ArcGIS Maps for Power BI, které jsou k dispozici zdarma.

Připojení k ArcGIS

Zajistěte si přístup k ještě většímu objemu dat a funkcí. Připojení ArcGIS Maps for Power BI k ArcGIS Online a ArcGIS Enterprise vám umožní využívat a distribuovat zabezpečená data ArcGIS v řídicích panelech a sestavách v rámci celé vaší organizace.

Začínáme

Vyzkoušejte si Power BI s ArcGIS Maps a posuňte svoje datové vizualizace na novou úroveň.

Prozkoumejte další zdroje

Další informace o ArcGIS

Seznamte se s jedinečnými možnostmi, které ArcGIS nabízí pro analýzy na základě polohy.

Přehled Power BI a ArcGIS

V tomto videu věnovaném analýzám a vizualizaci dat s využitím Power BI získáte přehled o tom, jak Power BI a ArcGIS společně poskytují cenné poznatky.

Kurz ArcGIS pro Power BI

Naučte se vytvářet mapy s využitím ArcGIS Maps for Power BI.

Informační kanál ArcGIS pro Power BI

Registrací si zajistíte novinky, tipy a triky pro ArcGIS Maps for Power BI.

Blog Power BI

Další informace o integraci Power BI a ArcGIS Maps najdete na blogu Power BI.

Seznámení s Esri

Navštivte web Esri a seznamte se s ArcGIS a se způsobem, jakým zajišťuje špičkové vizuální prostorové analýzy s využitím Power BI.