Osoba, která používá notebook, pravděpodobně používá nástroje pro vložené analýzy

Co jsou vložené analytické možnosti?

Vložené analytické možnosti označují funkci, která přímo vkládá analytický obsah zákazníka ze samostatných platforem do aplikací, portálů a webů.

Vložené analytické možnosti pomáhají organizacím poskytovat moderní datová prostředí integrací sestav, řídicích panelů, modelů, vizualizací dat a dalších forem business intelligence (BI) do jednoho rozhraní. Toto optimalizované zobrazení vám pomůže získat jasnější přehled o vašich analýzách, vytvořit podrobnější přehledy a dělat rychlejší rozhodnutí, která budou více založena na datech.


Jak používat nástroje pro vložené analýzy

Teď víte, jak definovat vestavěné analytické možnosti. K čemu se ale vložené analytické možnosti používají? Jak fungují a co s nimi můžete dělat?

V dnešním digitálním prostředí chce mnoho společností vytvořit kulturu založenou na datech, kde mohou uživatelé snadno přistupovat k informacím, které potřebují. Problémy spojené s integrací, správou, analýzou, zabezpečením a sdílením dat jim však brání v tom, aby toho dosáhli v potřebném rozsahu. A zde přichází na řadu vložené analytické možnosti.

Organizace a nezávislí výrobci softwaru (ISV) nebo vývojáři softwaru využívají řešení a software pro vložené analýzy, aby do svých stávajících dat přinesli nový kontext, efektivitu a hodnotu. Společnosti používají vložené analytické možnosti ke konsolidaci svých zdrojů dat a nástrojů BI, aby bylo možné data snadno číst, analyzovat a zabezpečit z jediného známého rozhraní. Softwarové společnosti používají vložené nástroje pro vykazování k zavádění sestav a vizuálů do aplikací, které vytvářejí, a šetří tak čas a zdroje.


Příklady vložených analytických možností

Vložené analytické možnosti přinášejí také výhody koncovým uživatelům, protože jim umožňují provádět mnoho forem samoobslužných funkcí BI v rámci jediné aplikace, a to vše bez nutnosti přepínat mezi systémy. Díky tomuto intuitivnějšímu pracovnímu postupu je nyní analýza, sdílení a získávání obsáhlejších přehledů z nejaktuálnějších dat pohodlnější než kdy dříve. K čemu můžete vložené analytické možnosti využít:

 • Generujte a vkládejte dynamické a inteligentní sestavy obsahující vizuálně výrazné tabulky a grafy.
 • Vytvářejte a integrujte vlastní řídicí panely, sestavy, vizuály a datové modely na základě vašich nejaktuálnějších metrik výkonu.
 • Propojte, extrahujte a konsolidujte data z více zdrojů do jediného zdroje informací.
 • Přizpůsobte si vzhled prezentace dat v rámci vlastního značkového povoleného uživatelského rozhraní.
 • Provádějte srovnávací testy s historickými daty z odvětví.
 • Povolte samoobslužnou nebo ad-hoc analýzu BI pro každého uživatele.
 • Umožněte bezpečný a spolehlivý přístup k mobilním sestavám.
 • Chraňte citlivá data sledováním přístupu uživatelů a dodržováním standardů.

Výhody vložených analytických možností

Správný přístup k datům přináší chytřejší rozhodnutí, vyšší efektivitu a řadu dalších výhod. Zde je několik důvodů, proč byste měli zvážit vložení analýz a funkcí BI:

 • Ušetřete čas i zdroje při vývoji Využitím vložených analytických možností namísto vytváření obsahu se mohou produktové týmy více soustředit na vytváření základních funkcí, což jim umožní produkt rychleji dodat na trh. Automatizované nástroje pro monitorování a nasazení mohou také pomoct snížit náklady a využití zdrojů.
 • Poskytněte uživatelům snadnější přístup k datům Mnoho vestavěných platforem BI nabízí samoobslužné analýzy v aplikaci a funkce AI, takže můžete získat vše potřebné, aniž byste museli zadávat požadavek na analytika. Výsledkem je lepší obeznámenost s daty, podrobnější přehled a podpora kultury založené na datech.
 • Upgradujte na modernější datové prostředí Přehledy a řídicí panely s bohatými funkcemi vám umožňují pracovat s daty působivějším způsobem. Získáte smysluplnější přehledy, větší spokojenost uživatelů a prostředí v aplikaci, které se odlišuje od ostatních.
 • Zvyšte produktivitu Všechny analýzy jsou k dispozici v jednom rozhraní, takže již nebudete muset přepínat mezi různými platformami, abyste našli to, co potřebujete. Výsledkem je vyšší produktivita, vyšší hodnota a vyšší návratnost investic.

Jaký je rozdíl mezi vloženými a tradičními funkcemi BI?

Tradiční BI označují sadu nástrojů nebo procesů, které shromažďují, transformují, dolují, vizualizují, modelují a zajišťují data z jednoho nebo více zdrojů. Dříve byly tyto nástroje a procesy primárně používány datovými analytiky k programovému odhalování trendů z velkých datových sad, ačkoli dnešní modernější platformy nabízejí větší samoobslužné možnosti také pro podnikové uživatele. Odvozené přehledy pak mohou být sdíleny napříč organizací ve formě sestav, řídicích panelů, tabulek a grafů.

Vložené funkce BI nabízí nejen všechny výhody tradičních funkcí BI, ale také rozšiřují přístup k obsahu tím, že ho umístí do aplikací, které lidé již využívají. Například prodejní tým může vložit streamovaný kanál do systému CRM, aplikace pro zasílání zpráv nebo interního nástroje, takže všechny nejnovější metriky budou k dispozici na jednom místě. Data jsou pak také přístupná sadě propojených integrací v aplikacích, což vašemu týmu umožňuje efektivněji spolupracovat pomocí výkonných nových nástrojů.


Vložené analytické možnosti a správa API

Vložené analytické možnosti by nebyly možné bez podpory aplikačních programovacích rozhraní neboli API. Rozhraní API umožňují aplikacím komunikovat mezi sebou prostřednictvím různých požadavků protokolu. Můžete tak do systému zapojit komponenty třetích stran, aniž byste museli tyto nástroje vytvářet sami. Zajišťuje také, že oba systémy zůstanou propojené, takže změny kódu na jednom konci jsou bezpečně a spolehlivě přenášeny na druhý.

Dnešní nejvíce inovující organizace využívají architekturu zaměřenou na rozhraní API, aby zjednodušily pracovní postupy, podpořily růst a zrychlily inovace. Důvodem je, že rozhraní API poskytují přidanou hodnotu, flexibilitu a zabezpečení tím, že do aplikací zavádějí nové funkce ve formě integrací. Integrace určují, jak bude obsah BI – zdroje dat, řídicí panely, sestavy a další doplňky – vložen, spravován, automatizován a přizpůsoben podle vzhledu a prostředí rozhraní. Určují také, jak se tento obsah vzájemně ovlivňuje. Toho se obvykle dosáhne vygenerováním tokenu, který dává aplikaci oprávnění k přístupu k informacím na straně serveru. Po udělení přístupu se informace zkopírují na stranu klienta.

Velké organizace používají ve svých každodenních operacích stovky, ne-li tisíce interních a externích rozhraní API. Efektivní správa rozhraní API je zásadní pro optimalizaci provozu, ověřování uživatelů pomocí funkcí, jako je jednotné přihlašování (SSO), splnění požadavků na zabezpečení a dodržování předpisů a rychlé nasazení nových rozhraní API – což jsou základní aspekty, které byste měli při vytváření vloženého prostředí vzít v úvahu.


Jak implementovat vložené analytické možnosti

Při navrhování a implementaci vloženého analytického řešení začněte definováním obchodních cílů vaší organizace na vysoké úrovni a také povahy a velikosti vaší organizace. Chcete zefektivnit provozní procesy své organizace nebo dostat svou aplikaci na trh rychleji? Chcete sjednotit všechny své zdroje dat a nástroje do systému CRM nebo poskytujete svým zákazníkům předdefinované analytické funkce?

Budete také chtít vzít v úvahu své koncové uživatele. O koho se jedná? Jak můžou používat data, se kterými se setkávají? Které funkce jim přinesou největší hodnotu? To vám pomůže poskytovat uživatelská prostředí, která jsou přizpůsobena potřebám vašich zákazníků.

Následně zhodnoťte svou současnou infrastrukturu a zjistěte, co funguje, co by se dalo zlepšit a zda tyto funkce vytvořit interně, nebo koupit hotové řešení. Rozhodnutí, zda vytvořit, nebo koupit, závisí na řadě faktorů včetně požadované funkčnosti produktu, načasování, rozpočtu, dostupnosti zdrojů a celkové návratnosti investic. Potřeby každé organizace jsou jiné, ale pokud se rozhodnete pro nákup, budete chtít zkontrolovat řešení BI, která nabízejí integrace rozhraní API pro snadné vkládání.

Nakonec budete muset naplánovat zabezpečení, ověřování a ochranu dat. Zvažte, jak bude řízen přístup k datům mezi interními uživateli a externími uživateli, a také způsob ověřování. Určete, jak zabezpečíte připojení k rozhraní API, jak budete spravovat tok provozu a povolíte potřebné šifrování. Budete se také chtít ujistit, že váš obsah BI splňuje požadavky na rezidenci dat a shodu s předpisy ve všech oblastech, které si vyberete.


Řešení a software pro vložené analýzy

Nyní, když víte, jak začít, pojďme se podívat na doporučení pro řešení a software pro vložené analýzy. Povaha a složitost vašich potřeb vám pomůže určit, do kterých nástrojů a technologií investovat, takže budete chtít provést průzkum.

Nejprve budete potřebovat samostatné řešení BI. Toto řešení by mělo mít schopnost spojit zdroje dat třetích stran a udržovat tato data chráněná pomocí nástrojů zabezpečení. A co je nejdůležitější, mělo by vašim uživatelům poskytnout přístup k datům, nástrojům a statistikám, které potřebují. Desktopové řešení jako Power BI kombinuje intuitivní rozhraní s výkonnými analýzami, které vám umožňují vytvářet, analyzovat a sdílet interaktivní sestavy, vizualizace dat a modely. Může se také škálovat nahoru a dolů v závislosti na infrastrukturních potřebách vaší organizace.

Po vyhodnocení vašeho řešení BI je dalším krokem určení vašeho případu použití pro vložení. Pokud chcete provést vložení pro svoji organizaci, pak se doporučujeme podívat na cloudová řešení zaměřená primárně na interní uživatele. V tomto scénáři musí mít každý uživatel licenci, aby získal přístup k vloženému obsahu. Když se přihlásí do interní aplikace nebo nástroje, bude požádán o přihlašovací údaje. Velké organizace by měly zvážit podnikové cloudové řešení s možnostmi vkládání, například Power BI Premium, aby bylo zajištěno, že jejich potřeby budou naplňovány ve velkém měřítku.

Pokud chcete provést vložení pro své zákazníky, pak se budete chtít podívat na řešení, která umožňují externím uživatelům přístup k vloženému obsahu bez licence nebo přihlašovacích údajů. V tomto scénáři je řešení BI povoleno jako vestavěná funkce aplikace. Softwarové společnosti by měly prozkoumat cloudová řešení pro vložené analýzy vyvinutá speciálně pro povolená použití, jako je například Power BI Embedded, aby svým uživatelům mohli poskytovat hodnotu a zároveň šetřit čas, náklady a zdroje na vývoj.

Vložit pro vaši organizaci

 • Cílová skupina Korporace, velké organizace, velcí nezávislí výrobci softwaru
 • Vlastnictví dat Uživatel vlastní data
 • Typ uživatele Interní
 • Licencování Každý uživatel potřebuje licenci
 • Ověřování Ověřování oproti službě cloudové identity v balíčku; interaktivní
 • Doporučení Power BI Premium

Vložit pro vaše zákazníky

 • Cílová skupina Nezávislí výrobci softwaru, vývojáři softwaru
 • Vlastnictví dat Aplikace vlastní data
 • Typ uživatele Externí
 • Licencování Uživatel nepotřebuje licenci
 • Ověřování Použití vlastní metody ověřování; neinteraktivní
 • Doporučení Power BI Embedded

Začněte vkládat pomocí Power BI

Poskytněte uživatelům moderní datové prostředí ve své vlastní aplikaci pomocí škálovatelné platformy pro samoobslužné a podnikové funkce BI. Získejte informace o funkcích, procházejte příběhy zákazníků a vyzkoušejte si vše sami pomocí testovacího prostředí vložených analytických možností.


Nejčastější dotazy

Co jsou vložené analytické možnosti?

Vložené analytické možnosti označují funkci, která přímo vkládá analýzy ze samostatné platformy do jediné softwarové nebo obchodní aplikace, webu nebo portálu.

Proč jsou vložené analytické možnosti důležité?

Organizace a nezávislí výrobci softwaru (ISV) v různých odvětvích používají vložené analytické možnosti, aby se rychleji dostali na trh, zlepšili uživatelskou zkušenost a zvýšili produktivitu.

Co jsou nástroje pro vložené analýzy?

Nástroje pro vložené analýzy umožňují vytvářet a sdílet sestavy, grafy a vizualizace přímo z aplikace. Umožňují také benchmarking, samoobslužné dotazování a další formy funkcí BI.

Co je software pro vložené analýzy?

Software pro vložené analýzy vám umožňuje vkládat sestavy, řídicí panely a další analytický obsah prostřednictvím různých rozhraní API. Abyste mohli tyto integrace používat, budete si obvykle muset zakoupit licenci.