Co je Power BI?

Power BI je sjednocená škálovatelná platforma pro samoobslužné a podnikové funkce business intelligence (BI). Umožňuje propojit a vizualizovat jakákoli data a efektně vložit vizuály do aplikací, které používáte každý den.

Vyplnění mezery mezi daty a rozhodováním

Tvorba působivých datových prostředí

Využijte možnost snadného připojení k datům, jejich modelování a vizualizace a vytvářejte působivé personalizované sestavy s vaší značkou a klíčovými indikátory výkonnosti. Rychle a s podporou AI získáte odpovědi na vaše firemní otázky, a to i v případě, že je položíte běžným konverzačním jazykem.

Zajištění přehledu o nejrozsáhlejších nasazeních BI

Připojte se ke všem zdrojům dat s možností analyzovat, sdílet a propagovat přehledy napříč vaší organizací se současným zachováním přesnosti, konzistence a zabezpečení dat. Využijete tak vaše investice do velkých objemů dat na maximum.

Rozhodování s jistotou

Spolupracujte snadno na stejných datech a sestavách a sdílejte přehledy napříč oblíbenými aplikacemi Microsoft Office, jako jsou Microsoft Teams a Excel. Umožněte komukoli v organizaci rychle se rozhodovat a strategicky řešit problémy podle dat.

Optimalizace business intelligence prostřednictvím důvěryhodných technologií Microsoftu

Kompletní ochrana dat

Chraňte lépe svá data v sestavách, řídicích panelech a datových sadách Power BI. Trvalá ochrana funguje i v případě, že se data sdílejí mimo organizaci nebo jsou exportována do jiných formátů, třeba do Excelu, PowerPoint a PDF.

Společně lépe

Když budete používat Power BI spolu s Azure a sadou Microsoft 365, využijete svou technologii i data na maximum. Jelikož Power BI je úzce propojené s technologiemi Microsoft, kterým už důvěřujete, můžete svá data používat produktivně.

Široká škála datových konektorů

Díky rostoucí knihovně Více než 500 konektorů Azure získáte kompletní obrázek, který vám umožní rozhodovat se podle dat. Připojte se přímo ke stovkám místních a cloudových zdrojů dat, jako jsou Dynamics 365, Azure SQL Database, Salesforce, Excel a SharePoint.


Seznámení s Power BI

Prohlédněte si Power BI v akci

Podívejte se, jak snadné je vytvářet sestavy, spolupracovat na řídicích panelech a sdílet přehledy – uvnitř i vně vaší organizace – s využitím uživatelsky přívětivých nástrojů pro samoobslužné a podnikové funkce BI.

Podívejte se, co říkají nezávislé výzkumné firmy

Společnost Microsoft získala v dubnu 2023 prvenství za schopnost naplňovat svou vizi ve zprávě Gartner® Magic Quadrant™ for Analytics and Business Intelligence Platforms1.

Zjistěte, proč společnost Microsoft získala v kategorii strategie nejvyšší počet bodů ze všech dodavatelů v průzkumu The Forrester Wave™: Augmented Business Intelligence Platforms, Q2 2023.

Projděte si výsledky zákazníků Power BI

Běžící text pro Walmart
Flexibilita, s jakou může uživatel pracovat se svými daty v Power BI, se ukázala jako nesmírně důležitá pro náš proces transformace financí.“

Patrick Keehn
Senior Product Manager, Finance Data & Analytics, Walmart

Osoba, zřejmě ve společnosti Ingeus, která se rozhodla vyměnit své firemní sestavy za Power BI
Nejde jen o jednosměrné předávání informací. Jde i o hledání řešení problémů, o kterých jste možná ani nevěděli, že je máte.“

Gitin Chavda
Regional Director, Ingeus

Osoba, zřejmě ve společnosti Bayer, která s radostí používá při své práci Power BI
Řídicí panel Power BI je pro nás zásadní změna. Umožňuje našim finančním ředitelům samoobslužně dohlížet na firmu a účastníkům, jako je třeba představenstvo, v reálném čase nabízí finanční přehledy.“

Matthias Eisenack
Portfolio Manager Corporate Controlling, Bayer

Osoba, která přes Power BI zřejmě používá vizualizaci dat vylepšenou společností Rabobank
Chtěli jsme kompletní řešení s možností ovládání, otevřenosti a flexibility, abychom ho mohli vyladit podle našich detailních potřeb a odlišit se od virtuálních asistentů na trhu, a to jsme našli v Power Virtual Assistants.“

Chris den Arend
Solution Architect, Rabobank

Kolekce produktů Rolls Royce
Vidíme významné výhody. Během několika měsíců jsme v organizaci ušetřili nebo získali o 8 mil. GBP více. A s rozvojem dalších lidí a týmů budou finanční výhody jen růst.“

Rashitha Jayasekara
Chief Digital Manufacturing, Rolls-Royce

Zvolte Power BI pro samoobslužné a podnikové funkce business intelligence

Zahájení práce

Díky Power BI Desktop získáte všechno, co potřebujete k vytváření a ukládání neomezených interaktivních sestav, a to zdarma.

Sdílení a spolupráce

Využijte Power BI v cloudu ke snadnému sdílení sestav a spolupráci prostřednictvím verzí Professional a Premium.

Práce na cestách

Získejte Power BI Mobile, bezplatnou aplikaci pro Android, iOS a Windows, abyste si mohli kdekoli zobrazovat sestavy a vizualizace a spolupracovat na jejich vytváření.

Začínáme s Power BI

1Gartner, Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms, Kurt Schlegel, Julian Sun a 8 dalších, 5. dubna 2023.

Gartner je registrovaná ochranná známka a značka služby aMagic Quadrant je registrovaná ochranná známka společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích poboček v USA i v mezinárodním měřítku a v tomto textu jsou použité se svolením. Všechna práva vyhrazena.

Gartner neprosazuje žádného dodavatele, produkt ani službu uvedené v jejích výzkumech ani uživatelům technologií nedoporučuje, aby si zvolili jenom dodavatele s nejvyšším hodnocením ani jiným označením. Zveřejněné průzkumy společnosti Gartner obsahují názory výzkumné organizace společnosti Gartner a neměly by být vykládány jako konstatování faktů. Společnost Gartner odmítá jakékoli záruky, ať už výslovné nebo odvozené, v souvislosti s tímto výzkumem, včetně všech záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.