En person, der arbejder på en bærbar computer og formodentlig kigger på et datadashboard

Hvad er et data-dashboard?

Et datadashboard er et værktøj, som mange virksomheder kan bruge til at spore, analysere og få vist data – normalt for at få indsigt i den generelle tilstand af en organisation, afdeling eller bestemt proces.

Derfor er datadashboards vigtige

Dashboards forbinder alle former for forskellige metriske værdier, datakilder, API'er og tjenester for at hjælpe virksomheder med at udtrække relevante oplysninger fra disse kilder og få dem vist på brugervenlige måder. Ligesom instrumentbrættet i en bil organiserer og viser datadashboards vigtige oplysninger hurtigt, så du lettere kan forstå virksomhedens mest værdifulde data og få svar på vigtige spørgsmål.

Ved at forbinde dashboards til bestemt målinger og nøgletal (KPI'er) får du vigtig business intelligence og muligheden for at bore ned i bestemte oplysninger for kontinuerligt at overvåge din succes. På samme måde som i en bil angiver dashboards, hvor langt du er på din rejse, og hvor lang tid det kan tage at nå frem til der, hvor du vil hen.

Hvad kan jeg gøre med et datadashboard?

En del af dashboardets styrke er dets evne til at levere opdaterede oplysninger og sammenhæng, der understøtter forretningsmæssige beslutninger og styrker medarbejderne. Et it-team kan f.eks. bruge et dashboard til at registrere tegn på sikkerhedsbrud. Eller en virksomhed kan integrere dashboardet i en app eller mobilenhed til førstelinjemedarbejdere – som er i marken – for at sikre, at de altid har de data, de skal bruge, når de har brug for dem.

Dashboards hjælper dig med at besvare vigtige spørgsmål om virksomheden, f.eks.:

 • Hvor mange leveringer foretog vi i denne uge sammenlignet med sidste uge?
 • Hvilke af vores tre produkter genererer størst omsætning? Hvilke varer skal vi promovere?
 • Hvor kommer det meste af trafikken på vores websted fra?
 • Hvordan finder vores købere os?
 • Fungerer vores marketingtragt? Er den på sporet?

Fordelene ved datadashboards

Dashboards er beregnet til at give dig en hurtig og nem synlighed af data, så du med det samme kan begynde at forbedre virksomheden. Dashboards kan oprettes og bruges på mange forskellige måder, men følgende eksempler illustrerer nogle af de væsentligste fordele:

Performancemåling

Dashboards, der kan tilpasses, giver virksomheden mulighed for at angive specifikke KPI'er, der hjælper dig med at spore de oplysninger, du har brug for, til at se, hvordan det går i flere områder og på tværs af afdelinger. Du har måske behov for at forstå, om grupperne opfylder deres mål, om marketingemner fungerer som forventet, eller hvad den mest populære ret i restauranten er.

Datagennemsigtighed og -tilgængelighed

Dashboards sætter forskellige typer data sammen, så der vises nøglemålepunkter og indsigt på en måde, som alle kan forstå – uanset om de har adgang til backend-data. Når potentielle datasiloer fjernes, har alle i en organisation overblik over, hvordan de forskellige områder klarer sig – og alle får mulighed for at hjælpe virksomheden med at forbedre sig.

Fleksibilitet

Dashboards er udviklet til at hjælpe med at registrere ændringer i en virksomhed, både positive og negative, og ofte i realtid. Når du ser noget nyt, mens det sker, får du mulighed for hurtigt at ændre kurs, hvis det er nødvendigt – eller endda komme på forkant med nye tendenser.

Prognoser

Hvis du integrerer forudsigende analyse, der er baseret på kunstig intelligence (AI), i dit dashboard, kan du oprette et effektivt værktøj, der kan forme virksomhedens fremtid. Dashboards, især de, der drives af AI, hjælper dig med at sammenligne historiske data, så du får en bedre forståelse af udviklingstendenser, kan oprette mere nøjagtige salgsbudgetter, planlægge områder mere strategisk og hjælpe afdelingerne med at fastlægge den rigtige vej frem til deres mål.

Vigtigheden af KPI'er

KPI'er er en væsentlig del af dashboardarkitekturen. Du skal vide, hvor du er nu, for at du ved, hvilket trin det er bedst at tage næste gang. Når du vælger dashboardets KPI'er, skal du kun vælge dem, der er med til at besvare dit primære spørgsmål – ikke så mange, at det udvander dataene, men ikke så få, at du ikke får et nøjagtigt billede.

Eksempler på dashboards

Datadashboards giver dig mulighed for at forstå næsten alle komponenter i virksomheden, lige fra om prissætningen er korrekt, til hvor stor en omsætning salgsteamet kommer med. Nedenfor vises en række eksempler på dashboards og de typer oplysninger, de indeholder til sporing af relevante KPI'er.

Integrer standardskærmbillede af medarbejderdashboard

Medarbejderdashboards

 • Kundesupport eller it-anmodninger lukket pr. time

 • Fakturerbare projekttimer pr. teammedlem

 • Timer, det har taget et team at fuldføre et bestemt projekt

Integrer standardskærmbillede af salgsdashboard

Salgsdashboards

 • Salgstragt sammenlignet med tidligere år

 • Samlet salgspipeline i dollar

 • Den tid, det gennemsnitligt tager at foretage et salg

Integrer standardskærmbillede af finansielt dashboard

Finansielle dashboards

 • Overskud før renter, skat, afskrivning eller amortisering

 • Pengestrøm for drift

 • Nettooverskudsgrad

Mange gode eksempler på dashboards hjælper med til at informere om forretningsmæssige beslutninger hver dag. Medarbejderdashboardet kan f.eks. angive, at du skal bruge flere ressourcer til et bestemt projekt for at reducere overtid, eller at du er nødt til at ændre din tilgang til salg af et bestemt produkt, hvis du vil opfylde dine økonomiske mål.

Sådan oprettes et effektivt datadashboard

Effektive datadashboards kræver strategi og eftertænksomhed. Et dashboard tjener et meget specifikt formål, og det har stor betydning, hvilket design og hvilke KPI'er du vælger. Overvej disse bedste fremgangsmåder for at forbedre dashboardets effektivitet:

Brug data i realtid

Mange dashboardværktøjer indeholder automatiseringsforbedringer, der registrerer data i realtid, som deles på tværs af organisationen eller i bestemte arbejdsgrupper – eller endda integrerer analyser i mobilapps for at sikre, at medarbejderne har adgang til dem – når de har brug for det.

Kend din målgruppe

Dashboards skal kunne forstås af alle, der bruger dem. I nogle afdelinger er der f.eks. brug for nøjagtige tal, mens andre har brug for at se tendenser. Brug din bedste vurdering.

Vær konsistent

For at gøre det nemt at navigere i dine dashboards skal du sikre ensartethed i funktioner, filtre, farver og typografier. Når du fastlægger et ensartet udseende og en ensartet funktionsmåde i dashboards, kan brugerne finde oplysninger hurtigere.

Gruppér data logisk

Hvis du holder den samme type data sammen, er det nemmere for brugerne at navigere i oplysningerne, især når forskellige brugere i forskellige afdelinger bruger det samme dashboard.

Fejl i dashboard, der skal undgås

Hvis du vil sikre, at dine datadashboards opfylder dine mål, skal du undgå disse almindelige fejl i datadashboards:

 • Hvis du ikke skaber et klart mål for dashboardet
 • Implementering af for mange KPI'er pr. dashboard
 • Brug af data af lav kvalitet
 • Repræsentation af data i den forkerte type graf eller diagram
 • Præsentation af for mange oplysninger i ét dashboard
 • Brug af et uoverskueligt, forvirrende eller utilgængeligt design

Hvad skal du se efter i dashboardsoftware

Hvis du vælger de rette dashboardværktøjer til din virksomhed, betyder det, at du ved, hvilke typer indsigt du har brug for. Brug spørgsmålene nedenfor, når du begynder at evaluere mulighederne for dashboards:

 • Kræver dette værktøj nogen nødvendige færdigheder (f.eks. kodning), før det kan bruges?
 • Hvor vanskeligt er det at analysere data i dette værktøj?
 • Hvordan beskytter denne løsning mine data?
 • Hvordan kan det hjælpe mig med at visualisere dataene?
 • Kan denne software fungere sammen med mine eksisterende værktøjer og processer?

Når du har en bedre forståelse af dine behov for dashboardløsning, er det på tide at overveje, hvilke løsninger der giver de bedste funktioner. Mange fortræffelige dashboardværktøjer indeholder forskellige muligheder for datavisualisering, tilpasning og samarbejde – samtidig med at de ofte kan arbejder sammen med forskellige operativsystemer som en hjælp til, at du får mest muligt ud af dine data.

Du kan hjælpe din virksomhed med at holde sig på forkant ved at overveje dashboardværktøjer, der tilfører AI til hver del af processen. Intelligent eller "smart" dashboardsoftware giver mulighed for funktioner som forudsigende analyse, data i realtid, datavidenskabsprocesser, funktioner til detailudledning og endda risikoadvarsler. Disse avancerede tilbud hjælper dig med at forstå dine data bedre og hurtigere – og det hjælper dig med at blive en databaseret organisation.

Scenarier med intelligente datadashboards

Intelligente dashboards giver organisationer flere måder til at visualisere og implementere data på – ikke kun retrospektivt, men i realtid – i takt med at dataene ændres. De intelligente dashboards, der er udstyret med avancerede funktioner til AI og maskinel indlæring, hjælper dig med at forstå oplysninger på mere meningsfulde måder. Se nærmere på nogle af de mulige scenarier, hvor AI forbedrer den måde, data bruges på:

Udarbejdelse af nøjagtige forudsigelser

Selv om forudsigende analyse ikke giver dig mulighed for at se fremtiden, kan den hjælpe dig med at forudsige potentielle ændringer på markedet, i forbrugeradfærd eller identificerbare forretningsrisici. Denne form for indsigt gør det lettere for virksomheden at træffe velfunderede beslutninger, forberede sig på den næste udvikling og bruge tid, arbejde og penge i overensstemmelse hermed.

Automatisering af processer

Når du håndterer big data, har du brug for al den hjælp, du kan få. Intelligente dashboards automatiserer processer, der vedrører datasøgning, forberedelse, replikering, indsamling, rapportering eller endda vedligeholdelse af data warehouse. Dermed slipper brugerne for at skulle vende og dreje data manuelt, og det giver mere præcise oplysninger og betydelige tidsbesparelser.

Få dybere og mere nyttig indsigt med Microsoft Power BI

Få den klarhed i dataene, som din virksomhed har brug for til at forblive på sporet, og nå dine mål med et dashboard, der gør dataene til en konkurrencemæssig fordel.