Offentlig sektor

Data fra den offentlige sektor er tilgængelige via diverse kilder online. De fleste af disse datakilder er også gratis. Det giver os gode muligheder for at se og sammenligne, hvordan offentlige politikker påvirker klima, uddannelse, sundhed m.m.

Uddannelse

Som det fremgår af statistikken, stiger tilgangen til primære uddannelser hastigt, efterhånden som der sker fremskridt især i udviklingslandene, delvist på grund af Millennium Development Goals, hvis største mål var at få flere elever i underskolen. Men næsten 1 ud af 10 børn på verdensplan går stadig ikke i skole, og et uforholdsmæssigt stort antal af disse (60 %) er piger. Der er også sket større tilgang til videreuddannelser, men antallet af studerende er stadig lavt på verdensplan, og der er stor skævhed mellem de rigeste og fattigste lande.

Sammenhængen til bruttonationalproduktet er uændret, men det er værd at bemærke, at der er sket en mindre nedgang i procentdelen af bruttonationalproduktet, der tildeles til uddannelse, hvilket delvist skyldes den seneste lavkonjunktur. Det er opmuntrende at se, at forskellen mellem kønnene er ved at udligne sig, hvad angår søgning på videreuddannelser, men som anført ovenfor, ændres dette billede drastisk, når vi sammenligner de rigeste og fattigste lande, og det opvejes ikke af tilmeldinger i underskolen.


Sundhed

Når vi kigger på dataene, er den forventede levealder steget gennem årene, hvilket er almindeligt kendt. Det, der springer i øjnene, er, at forskellen i forventet levetid for kvinder sammenlignet med mænd har været den samme gennem årene. Det er klart, at hvis et land bruger flere midler på befolkningens sundhed, skaber det en fordel. Det er interessant at bemærke, at frugtbarheden falder, efterhånden som bruttonationalprodukter stiger.


Mindre virksomheder

Når der skabes et godt miljø for virksomheder, stiger antallet af nyregistrerede virksomheder. Sammenhængen med bruttonationalproduktet er tydelig. Det er værd at bemærke, at den største stigning i antallet af mindre virksomheder skete før den seneste lavkonjunktur.


Klimaforandring

Klimaforandringer er et kontroversielt emne. Når vi ser på dataene, kan vi bekræfte nogle af de velkendte variabler. Der er en direkte sammenhæng mellem bruttonationalprodukt og CO2-udslip. Efterhånden som økonomien i et land bliver bedre, øges CO2-udslippet. Dette fænomen afhænger ikke af kilden til frembringelse af elektricitet. Og efterhånden som landenes befolkningstal stiger, sker der også en stigning i CO2-udslippet. Du kan se en lignende tendens, når vi sammenligner nogle af de lande, der ligger øverst på listen over økonomi og befolkningstal.

Data viser også, at gennemsnitstemperaturen er opadgående. Du kan se, at temperaturstigningen ikke er jævn. Alle projektionsmodeller indikerer temperaturstigninger gennem årene.

Har din organisation brug for en skræddersyet BI-løsning?

Se vores partnerløsninger for at se, hvordan vores partnere løser problemer og opnår øget effektivitet med Power BI.