Form fremtiden for energi ved hjælp af realtidsdata i Power BI

Styrk og transformér, hvordan den bæredygtige energi er styret, og generer værdi på tværs af energiproduktion, forsyning, distribution og forbrug ved hjælp af den databaserede indsigt, der leveres af Microsoft Power BI.

Stræb efter en mere målbar påvirkning

Arbejd mod fremtiden

Forudsig, og planlæg med den fremtidige kundeefterspørgsel.

 • Hjælp med til at reducere driftsmæssige variabler og miljømæssige konsekvenser ved at øge synligheden af driften i realtid på tværs af den energimæssige værdikæde.
 • Få mere ud af din investering i IoT-aktiveret fjernsporing ved at bruge den til at implementere AI-analyse og få handlingsorienteret indsigt i bæredygtig beslutningstagning.
 • Omdan reaktive beslutninger til forebyggende og præventive strategier med forbedret og kritisk udstyr og ressourcestyring i energiproduktions- og distributionskanalerne.

Overgang til rene løsninger

Sæt skub i din transformation til vedvarende energikilder.

 • Styrk din dataindsigt, der kan hjælpe dig med at opdage nye metoder til at reducere kulstofudledninger og levere nye vedvarende energikilder.
 • Identificer tendenser og virkninger af udledningen af drivhusgasser ved hjælp af stærke visualiseringer og AI-aktiverede analyser.
 • Styrk produktionsteknikkerne, og brug advanced analytics til at understøtte et intelligent smartgitter, der giver mulighed for en øget andelen af vedvarende energi.

Transformér din arbejdsstyrke

Bliv en større personcentreret energiudbyder og tjenesteyder, der er bæredygtig.

 • Giv dine medarbejdere mulighed for nemt at indsamle og dele handlingsrettet indsigt ved hjælp af interaktive visualiseringer af data, live-rapporter og dashboards på farten og over hele verden.
 • Fastlæg regler for datastyring, der er justeret efter de miljømæssige krav og overholdelseskrav i din virksomhed.
 • Føj kontrolelementer for brugeradgang og databeskyttelse til Power BI-data med Microsoft Information Protection.

Gentænk energi

Forudse bæredygtig energi til en stadig mere digital verden.

 • Administrer smart og effektivt energi på globalt og lokalt plan.
 • Identificer nye forretningsmodeller via AI-baseret analyse af energifordeling, forbrug og kundebehov i realtid.
 • Opbyg en databaseret kultur, der bruger business intelligence til at identificere og levere de miljømæssige standarder og bedste praksis i energibranchen.

Sådan kan kunderne gøre bæredygtighed enklere med Power BI

Vi var nødt til at foretage nogle ændringer.

"Vi var kommet til en skillevej, hvor vi, hvis vi virkelig ønskede at komme videre, skulle foretage nogle ændringer."

Roy Young
Global Head of Office 365, Centrica

Udforsk eksempler på rapportering og dashboard-løsninger til energi

Beregn og analysér anvendelse og forbrug af elektricitet

Estimer og analysér den anvendte elektriske energi såvel som de omkostninger, der er knyttet til brug af anordninger i hjemmet, og det gennemsnitlige minutforbrug pr. dag.

Strømgenerering og analyse af efterspørgsel

Få omfattende indblik i effekten af at skifte energiproduktion fra forurenende, ikke-vedvarende energikilder til vedvarende energikilder.

Indsigt i forbrug og distribution af vand, gas og forsyning

Generér indsigt i eksisterende energidistribution og -forbrugsdata for at understøtte de processer, der giver større miljø- og forbrugerbevidsthed.

Tag det næste skridt