Transformér sundhedsoplevelser med Power BI

Afdæk den databaserede indsigt, der forbedrer din kliniske beslutningstagning og pleje og samtidig transformerer aktiviteter og resultater i sundhedssektoren.

Optimer beslutningsprocesserne på klinikkerne, og skab bedre oplevelser i plejesektoren

Styrk samarbejdet i sundhedsteams

Få bedre patientresultater, og styrk teamets performance med hurtig, nem og sikker adgang til sundhedsdata.

  • Giv rettidige og vigtige plejerapporteringer, især i nødsituationer, ved at give alle typer sundhedsmedarbejdere adgang til data, samarbejde og at dele viden.
  • Træf hurtigere beslutninger med mulighed for at få adgang til og analysere patientdata i realtid og på farten.
  • Lad plejepersonale få de data, de har brug for til at tage de rette beslutninger, ved at integrere Power BI-rapporter og -dashboards i de hospitalsapps og -portaler, de allerede bruger.
  • Beskyt følsomme data ifølge krav fra HIPAA ved hjælp af adgangskontrol og styringspolitikker, der giver dig mulighed for sikkert at give plejepersonale adgang til de data, de har brug for.

Få klinisk og driftsmæssig viden

Udnyt oplysningerne fra de kliniske og driftsrelaterede data, og se, hvordan du kan implementere nye plejemodeller, forudsige fremtidige sundhedstendenser og reducere risici.

  • Omdan data til relevante beslutninger ved at analysere kliniske aktiviteter, forsyninger, logistik, omkostninger og resultater og bruge indbyggede AI-funktioner til at hjælpe med at forudsige og planlægge fremtidige behov.
  • Identificer omkostningsbesparelser, tendenser og bedste fremgangsmåder til effektiv behandling og medicinering ved at oprette, integrere og analysere terabyte af data på tværs af udbydere, bioteknologiske organisationer og forsikringsselskaber.
  • Hjælp forsikringsselskaber med at forudsige og reducere svindel og tab ved at foretage analyse af krav, præmier og faktureringsdata.

Gentænk sundhedssektoren

Omformuler fremtiden for populationssundheden, og udvid sundhedskapitalen ved at favne den værdibaserede pleje med din databaserede kultur og en mere fleksibel tilgang til det at drive et hospital.

  • Generer viden til handling – i løbet af timer i stedet for måneder – fra dine største og mest komplekse datasæt, f.eks. fakturering, patientregistreringer og økonomirapporter.
  • Reducer uventede udfordringer i nødsituationer, og opnå den mest effektive brug af hospitalsressourcer ved at få hurtig indblik i, hvordan du kan tage beslutninger baseret på data.
  • Levér en mere personlig behandling, især for risikopatienter, ved hjælp af advanced analytics og en holistisk visualisering af demografiske oplysninger om patientprofil og sundhedsforhold.

Se, hvordan sundhedsorganisationer opnår resultater

Vores teams har fleksibiliteten til at kunne gentage meget hurtigt og justere efter brugernes behov for at opbygge gode relationer

"Vores teams har fleksibiliteten til at kunne gentage meget hurtigt og justere efter brugernes behov for at opbygge gode relationer. Det giver os mulighed for at yde den ekstra indsats, der skaber værdi og synliggør den gode pleje, som kan ændre liv."

Ben Mansalis
Chief Information Officer, Integris Health

Adgangen til Power B I-værktøjer, der giver mulighed for hurtigt at opbygge dashboards for at visualisere alle disse oplysninger opdatere dem i realtid

"Adgangen til Power BI-værktøjer, der giver mulighed for hurtigt at opbygge dashboards for at visualisere alle disse oplysninger opdatere dem i realtid, var af afgørende betydning for at tilrettelægge vore strategi og derefter at udføre den."

Dr. Andrew Renda
Associate Vice President Population Health Strategy, Humana

Afprøv eksempler på dashboards og rapporter til sundhedssektoren

Dashboard til nødberedskabsbeslutninger på hospital

Analysér personale-, udstyrs-, leverings- og udskrivningsrelaterede foranstaltninger for at træffe velovervejede beslutninger.

Rapport vedrørende den globale COVID-19-pandemi

Vis opdateret dashboard, daglige opdateringer, resultater af sager og andre oplysninger globalt og nationalt.

Dashboard til canceranalyse

Gennemse dette dashboard, der indeholder amerikanske cancerstatistikker, herunder dødelighed baseret på kræfttypen.

Tag det næste skridt