Ιστορίες πελατών του Power BI 

"Να έχουμε πρόσβαση στα εργαλεία Power BI για την ταχεία δημιουργία πινάκων εργαλείων για την απεικόνιση όλων αυτών των πληροφοριών και την ενημέρωσή τους σε πραγματικό χρόνο ήταν απολύτως κρίσιμα για τη διαμόρφωση της στρατηγικής μας και την εκτέλεσή της."

Dr. Andrew Renda

Associate Vice President of Population Health Strategy at Humana

Ιστορίες πελατών του Power BI 

"Να έχουμε πρόσβαση στα εργαλεία Power BI για την ταχεία δημιουργία πινάκων εργαλείων για την απεικόνιση όλων αυτών των πληροφοριών και την ενημέρωσή τους σε πραγματικό χρόνο ήταν απολύτως κρίσιμα για τη διαμόρφωση της στρατηγικής μας και την εκτέλεσή της."

Dr. Andrew Renda

Associate Vice President of Population Health Strategy at Humana

Εξερευνήστε τις ιστορίες επιτυχίας πελατών του Power BI 


Ενέργεια


Οικονομικές υπηρεσίες


Δημόσιοι οργανισμοί και Εκπαίδευση

Southern New Hampshire University


Υγεία


Μεταποίηση και Πόροι


Λιανικό εμπόριο και Καταναλωτικά αγαθά


Επαγγελματικές υπηρεσίες


Τεχνολογικά συστήματα και Υπηρεσίες

Αναζητήστε όλες τις παγκόσμιες ιστορίες επιτυχίας με το Power BI