Ένα άτομο που κοιτάζει φορητούς υπολογιστές και tablet

Τα 5 σημαντικότερα πλεονεκτήματα των εργαλείων ανάλυσης δεδομένων

Τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων μετατρέπουν τα μη δομημένα δεδομένα σε εστιασμένες και εύκολα κατανοητές οπτικές αναπαραστάσεις βασικών μετρικών, τις οποίες τα άτομα που συνεργάζονται σε ένα έργο μπορούν να κατανοούν και να αξιοποιούν.

Είτε είστε επαγγελματίας με μη τεχνικό υπόβαθρο είτε επιστήμονας δεδομένων, αυτά τα εργαλεία παρέχουν σε εσάς και στις ομάδες σας τη δυνατότητα να μετατρέπετε γρήγορα τα δεδομένα σε πληροφορίες που σας βοηθούν να λαμβάνετε καλύτερες αποφάσεις. Σας ωφελούν με πέντε βασικούς τρόπους που περιλαμβάνουν τη διαχείριση δεδομένων, την απεικόνιση, την ανάλυση που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), την ανταλλαγή επιχειρηματικής ευφυΐας και τη γενική διαχείριση.

1. Αφήστε τα εργαλεία να προετοιμάσουν τα δεδομένα σας

Η ανάλυση ξεκινά πάντα με τη συλλογή δεδομένων και την προετοιμασία τους για μελέτη και ερμηνεία. Πολλοί οργανισμοί βασίζονται σε αναλυτές για να συνδυάσουν και να πακετάρουν δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο προτού αρχίσουν να τα αναλύουν. Αλλά ακόμη και όταν δίδεται μεγάλη προσοχή προκειμένου να συμπεριληφθούν όλα τα σχετικά δεδομένα, όταν μια διαδικασία εκτελείται με μη αυτόματο τρόπο, υπάρχει κίνδυνος να χαθούν πληροφορίες ζωτικής σημασίας ή να συμπεριληφθούν κατά λάθος εσφαλμένα δεδομένα.

Σημειώστε καλύτερα αποτελέσματα με συνδεδεμένα δεδομένα

Το λογισμικό ανάλυσης δεδομένων σάς παρέχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσετε δεδομένα με λειτουργία από τον χρήστη και από μεγάλες επιχειρήσεις σε μία προβολή, ακόμη και όταν προέρχονται από πολλά μέρη. Βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία που θα επιλέξετε μπορούν να συνενώσουν όλες τις προελεύσεις δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένων ερωτημάτων Excel και μοντελοποίηση δεδομένων.

Όταν συγκεντρώσετε όλα τα δεδομένα που χρειάζεστε σε ένα μέρος, τα ολοκληρωμένα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων μπορούν να τα "καθαρίσουν" αποτελεσματικά, για να είστε βέβαιοι ότι είναι πλήρη, ακριβή, ενημερωμένα, κατάλληλα μορφοποιημένα και δεν περιλαμβάνουν διπλότυπες ή άσχετες πληροφορίες. Αυτό εξοικονομεί πολύ χρόνο στους αναλυτές σας.

Αντλήστε νόημα από μεγάλα δεδομένα

Η τεράστια ποσότητα και ποικιλία δεδομένων που συγκεντρώνουν οι εταιρείες σήμερα, αλλά και η ταχύτητα με την οποία αυτά δημιουργούνται καθημερινά, καθιστούν απαραίτητη τη γρήγορη και σαφή ανάλυση. Τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσαρμόζονται ως προς τη δυναμικότητα μπορούν να χειρίζονται μεγάλα δεδομένα με τρόπο που οι παραδοσιακές βάσεις δεδομένων δεν μπορούν.

Η ανάλυση συνόλων δεδομένων μεγάλου όγκου αποτελεί επίσης μια πρόκληση, αν πρέπει να συμπεριλάβετε μια συνεχή εισροή πληροφοριών από πολλές προελεύσεις. Τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων σάς βοηθούν να ερμηνεύσετε τεράστιους όγκους δεδομένων σε ευρεία θέματα, όπως είναι οι τρέχουσες τάσεις της αγοράς ή οι προτιμήσεις τμημάτων πελατών.

2. Μεταφράστε τα δεδομένα σε ζωντανή αφήγηση

Οι απεικονίσεις αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του τι μπορούν να κάνουν τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων για εσάς, καθώς μετατρέπουν τα σύνθετα δεδομένα σας σε χρήσιμες επιχειρηματικές πληροφορίες. Οι απεικονίσεις δεδομένων ενοποιούν τα δεδομένα για να τα μετατρέψουν σε συναρπαστικές ιστορίες και να επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση της επιχειρηματικής σας απόδοσης. Χρησιμεύουν επίσης ως ένα ισχυρό βοήθημα ώστε να πειστούν άλλα άτομα σχετικά με τις βέλτιστες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τον οργανισμό σας.

Βελτιώστε τη λήψη αποφάσεων

Όταν τα δεδομένα σας ζωντανεύουν σε μια ελκυστική προβολή απεικόνισης, οι συνάδελφοί σας μπορούν να κατανοούν ευκολότερα πολύπλοκες πληροφορίες, να ανακαλύπτουν κρίσιμα στοιχεία και να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις. Με τα εργαλεία της απεικόνισης δεδομένων μπορείτε:

  • Να δημιουργήσετε τις οπτικές σας αναπαραστάσεις με προενσωματωμένα πρότυπα.
  • Να προσθέσετε εικόνες, κείμενο, χρώμα και αξιομνημόνευτα στοιχεία σχεδίασης.
  • Να διευκρινίσετε την ανάλυσή σας με γραφήματα, διαγράμματα, συγκεντρωτικούς πίνακες και συνοπτικές προβολές.
  • Να αποκαλύψετε τάσεις και μοτίβα που διαφορετικά θα ήταν ενδεχομένως δύσκολο να εντοπιστούν από έναν άνθρωπο.

Παρακολουθήστε την πρόοδο των οικονομικών

Τα εργαλεία απεικόνισης ενοποιούν επίσης δεδομένα σε πίνακες εργαλείων που εμφανίζουν βασικούς δείκτες επιδόσεων (KPI) σε τομείς όπως είναι τα έσοδα από τις πωλήσεις και η απόδοση του μάρκετινγκ. Μέσω των εργαλείων μπορείτε να προσαρμόζετε και να ανανεώνετε πίνακες εργαλείων για συγκεκριμένα τμήματα ή αναλύσεις, καθώς σας παρέχουν μια γενική εικόνα για το πώς λειτουργούν οι στρατηγικές.

3. Αντλήστε πιο εμπεριστατωμένες πληροφορίες με AI

Καθώς ερευνάτε λογισμικό ανάλυσης δεδομένων, αναζητήστε εργαλεία που ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη (AI) και εκμάθηση μηχανής. Αυτά βοηθούν τα άτομα που συνεργάζονται σε έργα αλλά και την εταιρεία σας να κατανοούν τις προηγούμενες επιδόσεις, να κάνουν προβλέψεις για το μέλλον βάσει αυτής της γνώσης και να προγραμματίζουν προληπτικά.

Κατανοήστε καλύτερα τους πελάτες

Οι μεμονωμένες προγνωστικές αναλύσεις σάς βοηθούν να γνωρίσετε καλύτερα τους πελάτες σας και να τους προσεγγίσετε πιο αποδοτικά και πιο αποτελεσματικά. Αυτή η ενισχυμένη ανάλυση χρησιμοποιεί AI και εκμάθηση μηχανής, για να βοηθά τις επιχειρήσεις να προβλέπουν τη μελλοντική ζήτηση της αγοράς αναλύοντας ιστορικά δεδομένα σχετικά με τις συμπεριφορές και τις προτιμήσεις των πελατών σε διαφορετικές ομάδες.

Ορισμένα προγράμματα λογισμικού ανάλυσης δεδομένων παρέχουν δυνατότητες προγνωστικού AI που δεν απαιτούν καμία κατάρτιση ή εμπειρία στη σύνταξη κώδικα, με αποτέλεσμα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από περισσότερα άτομα σε ολόκληρο τον οργανισμό σας. Αυτό βοηθά τους μη τεχνικούς επαγγελματίες να προετοιμάζουν δεδομένα και να εξάγουν πολύτιμες πληροφορίες για τους πελάτες. Επίσης ωφελεί τους τεχνικούς επαγγελματίες επιτρέποντάς τους να ολοκληρώνουν αυτές τις ενέργειες πιο γρήγορα.

Επωφεληθείτε από προηγμένο AI

Η προηγμένη στατιστική ανάλυση προσφέρει στους επιστήμονες δεδομένων σας και στους μηχανικούς εκμάθησης μηχανής τρόπους για να δημιουργήσουν προηγμένα μοντέλα δεδομένων, να δημιουργήσουν καλύτερες απεικονίσεις, να μάθουν περισσότερα από τα δεδομένα και να βελτιώσουν τον προγραμματισμό. Αυτή η δυνατότητα του AI υποστηρίζεται από τη γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα R.

4. Μοιραστείτε επιχειρηματική ευφυΐα

Όταν εσείς και οι συνεργάτες σας αντλείτε πληροφορίες από απεικονίσεις δεδομένων, το λογισμικό δημιουργίας αναφορών σάς βοηθά να μοιραστείτε την επιχειρηματική ευφυΐα σας με άτομα εντός και εκτός του οργανισμού.

Με το λογισμικό δημιουργίας αναφορών που περιλαμβάνεται στην εργαλειοθήκη ανάλυσης δεδομένων σας μπορείτε να δημοσιεύετε αποτελεσματικά τα ευρήματά σας, να ενσωματώνετε απεικονίσεις και να εκχωρείτε δικαιώματα σε όσους πρέπει να δουν την αναφορά σας. Το λογισμικό απλοποιεί επίσης τη διανομή των αναφορών, διατηρεί τον έλεγχο των εκδόσεων και αποτρέπει τη δημιουργία αντιγράφων εκτός σύνδεσης.

Δημιουργήστε και διανείμετε προσαρμοσμένες αναφορές

Δημιουργήστε τις δικές σας αναφορές με θέματα μορφής και διάταξης προσαρμοσμένα για την επιχείρησή σας. Με το λογισμικό δημιουργίας αναφορών μπορείτε επίσης να δημοσιεύετε με τον τρόπο που εξυπηρετεί καλύτερα την επικοινωνία σας, όπως σελιδοποιημένες στατικές ή διαδραστικές αναφορές σε μορφή πίνακα. Μπορείτε επίσης να βελτιστοποιείτε τις αναφορές, διευκολύνοντας τους χρήστες να τις ανοίγουν και να τις διαβάζουν σε κινητές συσκευές.

Προσδιορίστε πόσο συχνά θέλετε να εκδίδεται ένας συγκεκριμένος τύπος αναφοράς, για παράδειγμα, σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Εναλλακτικά, καταστήστε διαθέσιμες ad hoc αναφορές με λειτουργία από τον χρήστη που απαντούν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις όταν οι χρήστες χρειάζονται αυτές τις απαντήσεις. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του λογισμικού δημιουργίας αναφορών είναι ότι μπορεί να διανέμει αναφορές που δημιουργούνται από αναλυτές σε ολόκληρη την εταιρεία σας σε μια μεγάλη λίστα παραληπτών.

5. Προστατεύστε τα δεδομένα σας

Μπορεί να ανησυχείτε για την ασφάλεια όταν σκέφτεστε να συνδέσετε μεγάλους όγκους δεδομένων από πολλές προελεύσεις και αργότερα να δημοσιεύσετε επιχειρηματική ευφυΐα. Αναζητήστε εργαλεία ανάλυσης δεδομένων που διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων των πελατών και κλειδιά κρυπτογράφησης που διατηρούν τα ευαίσθητα δεδομένα ιδιωτικά κατά τη μεταφορά.

Τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων με ενσωματωμένη προστασία σάς ωφελούν αποκλείοντας τις επικίνδυνες δραστηριότητες που θέτουν τα δεδομένα σε κίνδυνο. Όταν μοιράζεστε αναφορές, αυτά τα εργαλεία μπορούν να παρέχουν ασφάλεια σε επίπεδο χώρου εργασίας μέσω της δημοσίευσης σε έναν ξεχωριστό χώρο εργασίας. Παρέχουν επίσης ασφάλεια σε επίπεδο σειράς, περιορίζοντας την πρόσβαση στα δεδομένα σε επίπεδο σειράς και δίνοντάς σας τη δυνατότητα να καθορίσετε ευρύτερους ελέγχους πρόσβασης όπου τους χρειάζεστε.

Επιλέξτε εργαλεία που σας επιτρέπουν να αναλύετε δεδομένα με τις δυνατότητες διαχείρισής σας και λειτουργούν στο παρασκήνιο. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία σας θα σας βοηθούν να συμμορφώνεστε με τα πρότυπα, τους ρυθμιστικούς ελέγχους και τις πιστοποιήσεις του κλάδου σας, για παράδειγμα, των IL6, FedRamp, HIPAA και FINRA.

Μάθετε περισσότερα για τα πλεονεκτήματα των εργαλείων ανάλυσης δεδομένων

Ανακαλύψτε όλους τους τρόπους με τους οποίους τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό σας εξερευνώντας το Microsoft Power BI – και ξεκινήστε δωρεάν.