Συνδεθείτε σε προελεύσεις δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης με μια πύλη Power BI 

Διατηρήστε ενημερωμένους τους πίνακες εργαλείων και τις αναφορές σας συνδέοντας τις προελεύσεις δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης χωρίς να χρειάζεται να μετακινήσετε τα δεδομένα. Κάντε ερωτήματα σε μεγάλα σύνολα δεδομένων και εκμεταλλευτείτε τις υπάρχουσες επενδύσεις σας. Αποκτήστε την ευελιξία που χρειάζεστε για να ικανοποιήσετε τις ατομικές ανάγκες και τις ανάγκες του οργανισμού σας.

Μία πύλη για όλες τις υπηρεσίες cloud σας

Εγκαταστήστε μία φορά και αναπτύξτε πολλαπλές συνδέσεις δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης στα Power BI, Power Apps, Power Automate και Azure Logic Apps χρησιμοποιώντας την ίδια πύλη.

Εύκολη ρύθμιση

Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της πύλης με ελάχιστες αλληλεπιδράσεις. Στη συνέχεια, συνδεθείτε με τον λογαριασμό του οργανισμού σας για να εγγράψετε την πύλη που θα χρησιμοποιηθεί από τις υπηρεσίες cloud.

Ασφαλής πρόσβαση στα δεδομένα

Η μεταφορά δεδομένων μεταξύ του Power BI και της πύλης δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης προστατεύεται μέσω του Διαύλου υπηρεσίας Azure. Τα διαπιστευτήρια που παρέχονται από τους διαχειριστές της πύλης κρυπτογραφούνται για να προστατεύσουν τις πληροφορίες σας στο cloud και αποκρυπτογραφούνται μόνο στον υπολογιστή πύλης.

Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (τυπική λειτουργία) Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (προσωπική λειτουργία)
Υπηρεσίες cloud με τις οποίες λειτουργεί

Power BI, Power Apps, Azure Logic Apps, Power Automate, Υπηρεσίες Ανάλυσης του Azure, Ροές δεδομένων

Power BI
Εξυπηρετεί πολλούς χρήστες με έλεγχο πρόσβασης ανά προέλευση δεδομένων

Συμπεριλαμβάνεται

Εκτελείται ως εφαρμογή για χρήστες που δεν είναι διαχειριστές

Συμπεριλαμβάνεται

Εκτελείται ως μεμονωμένος χρήστης με τα δικά σας διαπιστευτήρια

Συμπεριλαμβάνεται

Εισαγωγή δεδομένων και ρύθμιση προγραμματισμένης ανανέωσης

Συμπεριλαμβάνεται

Συμπεριλαμβάνεται

Υποστήριξη DirectQuery

Συμπεριλαμβάνεται

Υποστήριξη για ζωντανή σύνδεση με τις Υπηρεσίες ανάλυσης

Συμπεριλαμβάνεται

Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (τυπική λειτουργία) Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (προσωπική λειτουργία)
Υπηρεσίες cloud με τις οποίες λειτουργεί

Power BI, Power Apps, Azure Logic Apps, Power Automate, Υπηρεσίες Ανάλυσης του Azure, Ροές δεδομένων

Power BI
Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (τυπική λειτουργία) Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (προσωπική λειτουργία)
Εξυπηρετεί πολλούς χρήστες με έλεγχο πρόσβασης ανά προέλευση δεδομένων

Συμπεριλαμβάνεται

Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (τυπική λειτουργία) Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (προσωπική λειτουργία)
Εκτελείται ως εφαρμογή για χρήστες που δεν είναι διαχειριστές

Συμπεριλαμβάνεται

Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (τυπική λειτουργία) Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (προσωπική λειτουργία)
Εκτελείται ως μεμονωμένος χρήστης με τα δικά σας διαπιστευτήρια

Συμπεριλαμβάνεται

Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (τυπική λειτουργία) Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (προσωπική λειτουργία)
Εισαγωγή δεδομένων και ρύθμιση προγραμματισμένης ανανέωσης

Συμπεριλαμβάνεται

Συμπεριλαμβάνεται

Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (τυπική λειτουργία) Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (προσωπική λειτουργία)
Υποστήριξη DirectQuery

Συμπεριλαμβάνεται

Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (τυπική λειτουργία) Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (προσωπική λειτουργία)
Υποστήριξη για ζωντανή σύνδεση με τις Υπηρεσίες ανάλυσης

Συμπεριλαμβάνεται

Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (τυπική λειτουργία) Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (προσωπική λειτουργία)