Υποβολή αίτησης

Δώστε τα στοιχεία σας για να ξεκινήσετε.

*
*
*
*
*
*
*

* Απαιτούμενο πεδίο

Η συμμετοχή απαιτεί τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας σε άλλες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Microsoft, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Με την υποβολή αυτής της φόρμας, συμφωνείτε με τη μεταφορά των δεδομένων σας εκτός της Κίνας. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.