Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+41 (0)44 552 50 00
info@2bit.ch

2BIT GmbH

Die 2BIT GmbH entwickelt speziell auf ihre Kunden abgestimmte Business Intelligence Systeme, Individualsoftware und Mobile Apps. Ausserdem schulen wir IT-Fachleute auf den Gebieten Angular, NativeScript, TypeScript & Business Intelligence.

Unsere Stärken liegen in den folgenden Punkten:

DASHBOARDING/REPORTING: Mit PowerBI einfach und schnell Auswertungen erstellen oder Daten detailliert auswerten. Mit unserer Hilfe haben Sie Ihre Zahlen im Griff.

AGILES BUSINESS INTELLIGENCE / DATA VAULT: Mit Data Vault bietet 2BIT einen vollwertigen Business Intelligence Ansatz und deckt nicht nur etwaige Real-Time-Anforderungen und Big Data Bedürfnisse ab, sondern auch viele Vorteile durch die hohe Flexibilität.

ANGULAR: Wir setzen Angular für alle Web-Applikationen ein und kennen daher alle Kniffs und Tricks, die es zu beachten gilt. Neben der reinen Entwicklung führen wir auch Architekturberatungen, Coachings und Kurse zu diesem Thema durch.

TYPESCRIPT: Seit der ersten Beta-Version von TypeScript verwenden wir diese geniale Programmiersprache beim Bauen von Single Page Applications. Dies ermöglicht uns in der Javascript dominierten Web-Welt nach objektorientierten Paradigmen zu programmieren. 

 

 

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα