Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+390299265800
marketing@4ward.it

4ward s.r.l.

We help you to realize today what others will do tomorrow. We do it by following a clear and uncompromising mission:
We are trusted consultants for innovation, we lead companies in the digital transformation supporting them through smart technologies and optimizing the management of the entire Cloud infrastructure.

We help our customers to create a new way of living and working, thanks to the passion and skills acquired over more than 15 years of experience, helping companies of all types and sizes to reach their goals with the best and innovative solutions available.
Permanent innovation is our vocation, which we strengthen daily through customer-centric solutions, appeal, ability to execute and unwavering passion.

We accompany our customers in the complex process of digital transformation, which generates a competitive advantage necessary to be a leader on the market.

4ward unlocks the power of data estate. Digital comes with threats and opportunities, technology is fast reshaping the way we live & do business. data universe is expected to grow to 44 zettabytes by 2020. Companies that embrace data estate modernization with cloud, data and AI, nearly double operating margin with 50%+ higher average net income on revenue. In this scenario collecting, integrating, ingesting, analyzing and make fast & smart decision, supporting human ability with artificial intelligence (=augmented intelligence) is a key priority for the next future.

4ward aggregates, analyzes and displays on Power BI relevant business data as a minimum viable product, unlocking the path to build and deliver a tailored data management model, integrated and empowered by AI, to transform data into intelligent action and transform your business from blind/reactive to events into predictive, optimized data driven business decision model.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα