Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
0390204810
atricot@actinvision.com

ACTINVISION

Founded in 2014, Actinvision strives to give you the means to analyze and generate value from your data, helping your organization adopt a data driven culture.

 

By combining technical expertise, business knowledge and creativity, we have developed a customizable approach to data analytics that help you leverage data:

Data Visualizaton: a key component of any data-driven culture, communicating with data is a critical challenge. We leverage cognitive theory and a creative approach to build interactive visualizations designed to compel and win over your users.

Self-Service Analytics: we assist our customers in the implementation of analytics and visualization solutions at scale. User adoption of these tools fosters organizational data culture and prepares users for present-day challenges, and those to come (digital, Big Data, Smart Data, Data Stewardship, etc.)

Advanced Analytics: using methods derived from the fields of mathematics and statistics (Data Science), we build analytical and predictive solutions that help to better understand patterns between different systems, and thus optimize your organization's processes and value proposition.

Data Strategy: faced with the modern challenge of data and associated (and often misunderstood) concepts, we help you to properly define and implement rational and durable data strategies.

 

Our team of 40 proudly serves over 230 customers in France and worldwide.

Find out more about our services and follow our LinkedIn page on www.actinvision.com.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα