Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
93 193 75 25
info@grupoactive.es

Active Business & Technology, S.L.

Ofrecemos soluciones de análisis de datos con las mejores herramientas de Business Intelligence de Microsoft. Nuestros consultores cuentan con experiencia en Power BI, Power Query y Power Pivot para Excel.

Tenemos una gran experiencia en proyectos de Business Intelligence, en los que realizamos la consultoría y posterior implementación; lo que nos permite garantizar un análisis adecuado y el enfoque de todas las áreas de aplicación del negocio. Definir los requisitos, diseño de almacén de datos (datawarehouse), procesos de carga y transformación, diseño y desarrollo de informes; estas son algunas de las labores que implican nuestros proyectos.

Hemos creado un Cuadro de Mandos estandarizado para Business Central y NAV, que permite evaluar el rendimiento del negocio en tiempo real desde cualquier dispositivo. Es un conjunto de 5 informes, compuestos por 17 páginas (finanzas, compras, ventas, cartera, stock) interactivas. Realizados con tecnologías de Business Intelligence (Microsoft Power BI y Power Pivot), que permite:

  • Comparar ratios reales frente a sus objetivos.
  • Mantener todos los datos controlados en un mismo sitio, y minimizar el riesgo en la toma de decisiones.
  • Realizar informes dinámicos de manera sencilla.
  • Tener acceso a los informes en tiempo real y desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα