Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+32 56 740 740
info@adultimagroup.com

Ad Ultima Group

Ad Ultima Group implementeert sinds 1999 sectorspecifieke bedrijfssoftware voor middelgrote en grote ondernemingen. Bij Ad Ultima Group maken wij er een punt van, projecten op te leveren die de klant werkelijk Return on Investment opleveren. De medewerkers van Ad Ultima Group hebben dankzij de succesvolle oplevering van meer dan 130 projecten sinds 1999, een grondige expertise opgebouwd in het optimaliseren van bedrijfsspecifieke processen door een informaticaoplossing. Ad Ultima Group richt zich tot bedrijven die technologie niet beschouwen als een doel op zich, maar als een middel om op zo kort mogelijke tijd hun organisatie nog competitiever te maken en hun efficiëntie te verhogen. Op basis van het Microsoft Dynamics AX & CRM platform, implementeert Ad Ultima Group een oplossing die maximaal gebruik maakt van de aanwezige functionaliteit binnen de standaardoplossing. Daar waar uw organisatie echter specifieke behoeften heeft die men niet standaard in Microsoft Dynamics AX & CRM terugvindt, zal Ad Ultima Group deze in maatwerk ontwikkelen en naadloos integreren met Microsoft Dynamics AX & CRM en andere Microsoft producten zoals bijvoorbeeld Microsoft Office Sharepoint Server, BI, Document & Process Management: Ex Arte, MS Office, SQL Server en de .NET ontwikkelomgeving. De wereldwijde beschikbaarheid van een Microsoft Dynamics AX & CRM partner netwerk stelt ons in staat om internationale projecten tot ver buiten de landsgrenzen te kunnen verzorgen.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα