Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
0097466003537
sales@advancya.com

Advancya Technologies

Advancya merges Local Experience with World-Class Quality Solutions. We Advance if You do.

Advancya is an IT & Business Solutions company seeking to advance its clients’ ROI through business-centric & cost-effective solutions. A dedicated Local Team, with a decade of Qatari experience, will guarantee your ROI.

We pride ourselves with promoting the highest levels of Professional & Consultancy Services, with laser-focus on serving the client with what they Need.

Whether your end users are Employees, Customers or Citizens; Advancyers know that what makes or breaks any organization is having a carefully designed public profile Site, App, Social Platform and User Experience Strategy.

With over a DECADE of local experience, Advancya Team’s methodology promotes Experience & Expertise, on top of Theory and Standards, and uses a mixed breed of Project Delivery, which is born from years of hands-on work with the biggest Enterprise & Government clients in Qatar.

Advancya tackles each project with the knowledge that no two clients are alike, and makes sure the client is truly served value. 

Advancya has a very focused portfolio of services which consist of:

           Business Intelligence & Big Data, this includes extensive experience in Microsoft PowerBI solutions including PowerBI Cloud & On-premise installations, with PBI reports for solutions from the tens of thousands to the tend of millions of records processing, and specializing in bilingual Arabic & English reports.  

           Web & User Experience Solutions

           Consultancy & Outsourcing

           Customer Relationship Management

Drop us a line, and we'll get in touch with you ASAP! 


Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα