Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+45 (3) 925-0000
ann-christine.almbjerg@affecto.com

Affecto Denmark A/S

Affecto Denmark A/S er en førende leverandør af Enterprise Information Management- løsninger (EIM) i Norden. Affecto definition af EIM lyder: "EIM er en del af en forretningsstrategi, der skal sikre, at den rette information er tilgængelig på det rette tidspunkt for de rette personer – interne såvel som eksterne – for derigennem at give det optimale grundlag for alle forretningsprocesser og –beslutninger".

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα