Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+34 937 868 777
hello@algoritmia8.com

ALGORITMIA

Algoritmia es una consultora especializada en proyectos transformación digital
end to end que se enfoca a mediana/gran empresa, aportando aplicaciones empresariales inteligentes como Dynamics 365, Business Intelligence, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Movilidad, Flows y Apps.

Visión:
No sobrevive la empresa más fuerte, ni la más grande, ni la más eficiente, sino la que mejor se adapte continuamente al cambio tecnológico.

Misión:
Posicionar a nuestros clientes como referentes en su sector, gracias a la tecnología.

Valores: 
#Escucha #compromiso #Innovación

Por escucha entendemos la actuación en atender de manera proactiva las necesidades y deseos de nuestros clientes, con el fin  de ofrecerles las soluciones más adecuadas que les permitan mantener o aumentar la ventaja competitiva convirtiéndoles en referentes en su sector

Tenemos el compromiso de satisfacer a nuestros clientes tanto a corto,  como medio o largo plazo. El objetivo es establecer una relación de partenariado a largo plazo, en el que estemos al lado del cliente en todo momento

Innovación: 
De forma continua ofrecemos las mejores soluciones a nuestros clientes que les permitan, a su vez, que ellos sean innovadores y continúen, de manera sistemática, en una posición de  liderazgo en sus sectores 

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα