Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+1-786-800-3062
info@analytikus.com

Analytikus

We’re in the business of helping companies unlock competitive advantages through the use of Advanced Analytics and Data Science Solutions.  Our goal is simple; improve your company's efficiency and profits by simplifying the path that will transform your organization into a data-driven business.
 
We are passionate about analytics, we’re certain that Data is transforming everything. 

At Analytikus we''ve focused on some verticals where we’ve developed replicable Data Science and Big Data use-case driven solutions to get you started quickly as-a-service:

 

  • Higher Education

  • Media Analytics

  • Retail Analytics

 

The solutions for these verticals focus on predictive and prescriptive models, we've pre-build not only the backend (i.e. Machine Learning Models, Data Transfers and Data Structures) but also the front end by integrating pre-built Power BI Dashboards. These dashboards enable the consumption of the models. The Dashboards are customizable, though the main KPIs and dimensions are already part of the models.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα