Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+598 (2)4846189
info@arkanosoft.com

Arkano Software

As Microsoft’s and Power Bi’s Business Partner, Arkano has implemented projects on different verticals using many BI products joining the evolution of tools such as PowerPivot, PowerView, PowerQuery, PowerMap, Reporting Services and specially Power BI (on its different versions: Web, Desktop, Gateways configuration, Power BI Mobile). In the latest projects we developed we have integrated information from databases such as: SQL Server, SharePoint Online/On Premises, Oracle, SAP, Json, Web, Google Analytics, implementing data models that are not only integrated with those sources but are also linked in order to export the data. Those solutions bring to the business an analytic aspect that allows us to make decisions on the short term and to develop strategic pacification based on historical information obtained from diverse systems that the organization operates with. We have had many successful experiences with vertical development in diverse areas such as Finance, Retail, Investigation and Forestry. We were awarded three times “Microsoft Partner of the Year”, two times “Great Place to Work” and like you, we are a Microsoft Partner; we have over 60 Microsoft and Xamarin certifications and we work based in Agile Methodologies so we also have Scrum certifications.

 

Additional contact: Leonardo.Innella@arkanosoft.com


Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα