Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
5585994044634
magno@auraconsultoria.com.br

AURA CONSULTORIA CORPORATIVA LTDA

A Aura Consultoria planeja e executa projetos de desenvolvimento ou reestruturação de soluções de Business Intelligence, aplicadas a ambientes locais, em nuvem ou híbridos. Nossa parceria com a Microsoft apoia o desenvolvimento de nossos negócios com a oferta de soluções tecnológicas como SQL Server e Power BI. A união de nossa expertise de negócios com as soluções Microsoft, proporciona experiências aderentes e de excelente custo benefício para nossos clientes.

Nossos projetos de Business Intelligence utilizando Power BI são desenvolvidos utilizando uma estrutura padrão que objetiva garantir total governança e compliance sobre as informações de nossos clientes, entregando alto valor agregado ao negócio. Essa estrutura é subdividida em 4 grandes ondas:

Levantamento de dados - Nessa onda é realizado todo o mapeamento das informações necessárias a definição do escopo do projeto, incluídas fontes de informação, métodos de conexão e esquemas de consumo de dados;

Consolidação de dados - Nessa onda é realizada a consolidação dos dados, afim de produzir conhecimento sobre os mesmo. Trata-se aqui de segmentar, relacionar, dimensionar e medir os dados consolidados, preparando-os para o consumo via interface gráfica;

Consumo de dados - Nessa onda trata-se do consumo dos dados consolidados, definindo-se aqui a governanca sobre os mesmos. Formaliza-se aqui toda a infraestrutura de segurança e acesso as informações;

Experiência visual - Nessa onda é configurada a interface gráfica que proporcionará a experiência de interação com o usuário. Métodos e técnicas de visualização, interação e publicação são aplicadas afim de prover uma solução capaz de basear a tomada de decisão sobre negócios de forma ágil e segura.

Os resultados da aplicação dessa estrutura padrão aos projetos tem sido a entrega ágil de soluções de Business Intelligence, totalmente aderentes as demandas de nossa carteira de clientes e do mercado.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα