Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
00441274925255
contact@avifauna-tech.com

Avifauna Technology Limited

Avifauna can deliver a powerhouse business analytics service – with a stand-alone or combination of on-premise or cloud-based systems.  


Businesses today face IT challenges that are dominantly due to rapid tech advancement and innovation. We combine the possibilities of advanced technology with our skills to come up with innovative, high-quality and timely deliverables.

Our global workforce designs and delivers secure, scalable, and people-centered solutions for futuristic infrastructure. We have extensive training and experience in IT consulting and relevant solutions. Our team is now adept at leading projects and seeing them to fruition. Our Vision is to engage competent engineers in designing and delivering custom-made solutions that will comply with the highest standards in the industry.


Power BI skills 

  • Understand client's data and systems
  • Map out end-to-end data processes and data flows
  • Develop wireframes, proof-of-concepts or specifications of dashboards
  • Develop dashboards Power BI to support data-driven decision making
  • Extract and integrate large datasets from multiple sources
  • Setup and maintain automated reporting processes
  • Provide technical expertise in delivering business requirements
  • Expertise Azure ADF, SSIS, SSRS, SSAS
  • Acting as the SME for Power BI


Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα