Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+49 711 782609-6104
microsoftbisolutions@axians.de

Axians Digital Acceleration GmbH

Die Axians Digital Acceleration GmbH hat ein umfassendes Portfolio rund um das Thema Analytics Plattformen. Der Aufbau, die Erweiterung sowie die Modernisierung von Business Intelligence, Datawarehouse und Big Data Umgebungen (branchenübergreifend) sind kein Problem für uns. 

Unsere PowerBI Experten unterstützen Sie gerne bei Ihren Fragestellungen und zeigen Ihnen wie Sie in Bezug auf Qualitätserhöhung sowie Zeit- und Kostenersparnis mit der Microsoft Power Plattform punkten können.

In der industriellen Fertigung unterstützen wir Sie gerne im Bereich Data-Driven Factory, z.B. Predictive Quality, Predictive Maintenance, Condition Monitoring / OEE. Für alle von uns implementierten Lösungen bieten wir Support, Wartung, Betrieb sowie maßgeschneiderte Managed Services und DevOps an. Durch unser Operation- & Support-Team bleiben entwickelte Lösungen für Kunden stabil und benötigen zugleich nur einen geringen Pflegeaufwand. 

Wir können Ihre datengetriebene Projekte Ende-zu-Ende aus einer Hand begleiten und auch nach Projektabschluss Lösungen nachhaltig betreuen. Dies ermöglichen wir mithilfe unserer Digitalisierungsberatung (Duality), unserer erstklassigen Analytics/IoT-Beratungs- und Umsetzungskompetenz (Teams Analytics Consulting, Data Science & AI) sowie unserer Digitalschmiede – dem Ort für digitale Prototypisierungsprojekte und MVPs. 

Als starker Microsoft Partner mit elf Gold Kompetenzen und einer Silber Kompetenz können wir unsere Kunden nicht nur in PowerBI, sondern im gesamten Leistungsspektrum von Microsoft beraten. Damit schaffen wir Lösungen, die sich nahtlos in Ihre Security- und Infrastruktur integrieren und trotzdem alle Vorteile einer agilen Reporting und Analyseplattform bereithält. 

Mit unseren Schwesternmarken Actemium und Omexom haben wir Zugriff auf tiefe Domänen- und Prozesskompetenzen in den Bereichen Industrietechnik und Smart City und bilden das beste interdisziplinäre Projektteam für jeden Kundenfall. Die Axians Digital Acceleration GmbH ist - ebenso wie die Axians IT Solutions GmbH - eine 100%ige Tochtergesellschaft der VED IT GmbH.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα