Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
216-369-0140
info@bennettadelson.com

Bennett Adelson Consulting

Summary of Cloud solutions we collaborate on with our clients:

  • Business Intelligence & AI (IoT, PaaS / SaaS, Machine Learning and Predicative Analytics, Data Warehousing, PowerBI) 
  • Cloud Architecture & Development (DevOps, Azure Apps and Development, Visual Studio TS / Xamarin, Microservices)
  • Cloud Infrastructure, Security, & Governance (Azure Active Directory, Azure Threat Analytics, Azure Information Protection, StorSimple, Express Route, Azure Back-up, Azure Data Protection Manager, Azure Site Recovery)
  • Architecture and highly skilled project consulting: Azure, Office365 Email Migration, Windows 10 Migration, System Center Config Manager (SCCM), SharePoint Online Migration, PowerBI, SQL Azure, EMS, RMS, SSO, Conditional Access and Enterprise Software Development
We also have unique capabilities to help small and medium business with an Intranet -in-a-box solution we call VENUE. Go from zero to fully functioning, user centric Intranet site leveraging SharePoint Online in O365 in as little as 4 weeks.

Bennett Adelson is headquartered in Cleveland, Ohio with a local office in Columbus, Ohio - servicing enterprise customers in the Ohio (OH), Kentucky (KY), Michigan (MI), Pennsylvania (PA), New York (NY), and Indiana (IN). We are a user-centric solutions provider that focuses on best-in-breed technology solutions. Our team of highly experienced and passionate consultants help our clients solve unique and complex business challenges through emerging technologies. Our delivery team is comprised of Senior Microsoft Consultants and P-TSP, giving us access to Microsoft product teams and future Microsoft product road maps.  Due to our deep partnership with Microsoft, Bennett Adelson has access to numerous funding options.

  • Business & Cloud Investment Funds
  • Deployment Planning Days
  • Cloud Jumpstart Campaign
  • Product Specific Incentive Programs

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα