Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
952-258-6329
sales@beyondimpactllc.com

Beyond Impact 2.0 LLC

Beyond Impact is a Microsoft Gold Partner focused on building end-to-end Data Platform and Business Analytics solutions for clients utilizing Microsoft Azure and Power Platform (Power BI, Power Apps and Power Automate). Our secure and scalable solutions give clients a competitive edge by helping organizations visualize their data faster propelling insight into a calculated action.

We create advanced analytics using next generation cloud tools like artificial intelligence and machine learning.  Beyond Impact can also deliver on these common business needs:

  • Build or convert older analytics reports into modern, real-time reporting
  • Integrate new data sources into current reports
  • Reduce data processing and manual data entry
  • Protect and secure your reports for data governance

Discover greater insight. Experience business analytics like never before with Power BI's intuitive design and robust analytical capabilities. In minutes, uncover valuable business insights while leveraging your existing investment in Office 365, SQL Server, Azure and corporate operational systems to produce optimal business intelligence throughout the enterprise. 

Propel your business with Power BI, Microsoft's industry-leading, self-service business intelligence tool. 

Empower your users with access to real-time data and the ability to slice through their data and drill into key insight with Power BI.  

Microsoft Gold Partner gives you the experience and confidence to transform your data into a workhorse of insights. We are your trusted Power BI Partner, able to give your strategic guidance along your journey.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα