Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+1-954.317.3944
contact@beyondintranet.com

Beyondkey systems

Beyond Key is a global IT service company offering consulting, technology, and outsourcing solutions and catering to clients in the United States, Australia, UK, Germany, MENA, and South Asian countries. We have marked a global presence in the USA with our office in Chicago as “Beyond Technologies LLC” and in India as Beyond key(www.beyondkey.com).  

We are proud to be recognized as a Gold Certified Microsoft partners. With our decent 14+ years of experience and a team of highly skilled technology consultants, we have built a legacy of innovative solutions and partnerships by creating smart, cutting-edge solutions for an ever-changing global marketplace. Our global delivery and mature engagement models are designed to improve efficiency, governance, and bring predictability. We constantly innovate and implement new methodologies, frameworks, and best practices giving our clients the winning edge.

We are a leading provider of Business Intelligence, Data and Analytics solutions based on Azure Data Platform with expertise in technologies such as Power BI, Tableau, Domo, Azure Data Factory, HDInsight, R Server, Azure Data Lake Analytics, Azure Data lake Storage, Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse. Beyond Key has achieved Microsoft Partner Network Gold competencies on Data Analytics and Application Development and Silver in Data Platform and Datacenter.  

Our developers have a depth of knowledge and expertise when it comes to providing services around Power BI, including consultation, design, implementation, development, integration, and QA. We have helped enterprises to fully harness the value of their data and enhance data exploration by connecting to hundreds of data sources. We have excelled in creating several kinds of reports and high-level dashboards covering clinical and outreach dashboards, supply chain and inventory management reports, sales and marketing dashboards, enterprise revenue dashboards, financial and HR-related reports, and many more.

 

Our Power BI Service offerings 

Power BI Planning and Consultation

·         Identify the Need for BI

·         Data Analysis

·         BI Plan & Strategy

·         Data Warehouse

·         Select Suitable Tool

Power BI Designing and Visualization

·         Creative Visualization charts

·         Dashboard Design

·         Charting Library

·         User Specific Designs

·         Report Design

·         Schema Design

Power BI Development and Implementation

·         Microsoft BI

·         Analytical Reports

·         Mobile view

·         ETL / ELT

·         SSIS / SSRS / SSAS

Integration Services

·         Power Apps

·         MS Powers Automate

·         Dynamics 365

·         Excel Spreadsheets

·         GitHub

·         Mail Chimp

·         SharePoint

·         Google Analytics

Quality Analysis and Support

·         ETL QA / Verification

·         Data Uniformity Test

·         Data Load Testing

·         BI Reports Testing

·         Load & Performance Testing

·         24X7 SLA Support

·          

Why Choose Beyond Key?

·         14+ years of experience in BI and data services

·         An expert team of 50+ Microsoft Power BI consultants

·         Designed visually impactful dashboards and reports

·         Connected several data sources to show real-time insights

·         Integrated enterprise systems for easy sharing and viewing across all devices.

·         Built proven proof-of-concept dashboards with exceptional visualizations and usability for different industry verticals.

 

Our other services also include development of business web applications, software products/solutions, Enterprise and Retail Mobile apps, and Products using Microsoft technologies like SharePoint, .Net, BI, and open source technologies. Other than this we have also developed and continuously improving on our competencies in cutting edge technologies like the Internet of Things (IoT), Voice, Chatbot Development, Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, and cognitive computing.

We offer our solutions and services to businesses in varied domains including Healthcare, Insurance, Education, Travel, Logistics, Finance, eCommerce, Automotive, Nonprofits, and many more. 

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα