Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
0472578995
matthieu.bouchet@bial-x.com

BIAL-X

Créé fin 2007, le Cabinet BIAL-X a pour spécialité : la Data Intelligence.

Au travers d’une cinquantaine de véritables experts techniques et fonctionnels ayant le goût du challenge, nous mettons à disposition des utilisateurs des solutions centrées sur les usages.

En pleine ascension et reconnu sur son marché, « Le Team BIAL-X » met un point d’orgue sur la satisfaction et la fidélisation de ses clients.

Notre Cabinet regroupe un puzzle de compétences à travers une équipe de consultants experts et expérimentés, capables de mener à bien, dans notre cœur de métier, des prestations de haut niveau (Conseil, Expertise fonctionnelle & technique, Architecture, Conduite de projet, AMOA,…).

Grâce à une méthodologie itérative permettant d’impliquer les utilisateurs finaux tout au long de leurs projets, BIAL-X c’est avant tout l’engagement d’un résultat rapide. Nos projets sont découpés en itérations courtes pour que les clients puissent visualiser les premiers résultats rapidement, et affiner leurs besoins au cours d’ateliers effectués avec leurs données en cours de projet.

BIAL-X se positionne comme l’alternative incontournable, face aux traditionnelles SSII généralistes en apportant à ses clients un regard nouveau et innovant tourné vers l’avenir.  

« Apprendre en avançant, tirer parti des réalisations passées pour rendre le futur plus pertinent », telle est notre philosophie.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα