Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
(+57) 1 6277073
info@bicode.co

BICODE SAS

BICODE SAS ofrece servicios profesionales que brindan un valor añadido a las soluciones de negocio de nuestros clientes, apoyándolos a llevar con eficiencia, eficacia y efectividad todo el ciclo de vida del proceso de desarrollo de software de sus proyectos, el personal que ofrecemos tiene alta experiencia en desarrollo de soluciones enfocadas a la gestión de los datos, inteligencia de negocios, minería de datos, almacenes de datos, análisis multidimensional de los datos, calidad de los datos, gestión de los datos maestros, arquitectura empresarial, big data, small data, análisis de requerimientos e ingeniería de procesos entre otros.

BICODE SAS plantea soluciones que encajen con las necesidades de negocio y planes de los clientes a corto, mediano y largo plazo, buscando su crecimiento de acuerdo con las dinámicas y necesidades puntuales del negocio, afianzando el trabajo en equipo y garantizando la continuidad de sus operaciones, colocando en sitio el personal certificado y con la experiencia necesaria para darle continuidad a sus operaciones en el momento oportuno basados en su cadena de valor.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα