Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+48 660 786 850
office@bitpeak.pl

BitPeak

Microsoft excellence center at BitPeak

At BitPeak we have vast practical and commercial experience with advisory, implementation and support projects related to Power BI and underlying data infrastructure. Our technology experts together with business analysts work closely with our customers to deliver results of the highest quality. 

Our competences are proven by our status of GOLD COMPETENCY partner of Microsoft in Data Analytics and Data Platform. We've got expertise in Microsoft technologies like:
 • Power BI and Reporting Services / SSRS
 • Analysis Services / SSAS
 • SQL Server, SQL Database and SQL Data Warehouse
 • Azure Data FactoryDatabricks and Integration Services / SSIS
 • Azure Data Lake
 • Azure Event Hub
 • and more...

Power BI expertise

We know that a picture is worth a thousand words. And so does a good visual report. It can replace multi-page essay providing the information quicker and in a much nicer form. For us, visual reporting is a form of sophisticated art.

You can rely on our experts with any kind of reporting solution. For our customers we have provided over a hundred of Power BI reports in various setups:
 • on-premises and in the Azure cloud
 • regular Power BI and embedded Power BI
 • with regular and streaming datasets
 • based on relational databases, OLAP cubes and REST API

Whether you need a simple reporting tool or advanced self-service BI platform with rigorous performance, security and look'n'feel requirements - we're happy to advise, implement and maintain the solution. Or train your staff and hand-over the solution to you. You choose!

We can also help with Power BI performance issues. Do your reports take too long time to generate? Maybe your DAX queries are too complex? Or maybe the database beneath is the bottleneck? Contact us to for Power BI performance optimization advisory.

About BitPeak

At BitPeak we advise, build, develop and maintain Analytical Solutions, Business Intelligence and Big Data systems.

Our primary focus areas are:

Consulting

We help to build a competitive advantage of the organisation based on data. We advise how to create a data work culture in the company, implement the necessary IT tools and, above all, select them properly.
Methodology of the BitPeak work provides an overview of all areas of the company's profile and further development recommendations - from business goals, through users, to the IT infrastructure of the company.

Data

We provide solutions for rapid analysis and an independent work with data. We care about high quality and data up-to-date - aspects that create users' confidence in analytical systems.
Our key technical competence areas are around Microsoft SQL database (in any edition) with all forms of ETL/ELT toolkit from Microsoft stack. Rely on our experience in migration of legacy on-premises data warehouses to Azure.

Analytics

Advanced data analysis means going beyond traditional reporting and Business Intelligence systems. We help to use advanced analytics, prediction and machine learning in solving everyday business problems - customer care, increased sales and optimization.
Our Data Science team is a group of interdisciplinary consultants specializing in increasing the efficiency of business operations through analytics.

Cloud

Cloud is an efficient and reliable infrastructure, cost effectiveness and access to the latest technology. We advise during the selection and we help to prepare and implement the strategy of transition to the data cloud.
We can support you with migration of any legacy reporting solution to Power BI on Azure.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα