Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+441274300175
linda@blackmarble.com

Black Marble LTD

From our roots as a hard-core, deep development house specialising in .NET, we pride ourselves in delivering solutions across industry and sector – from Insurance systems to managing virtual machines, to artificially intelligent games. Black Marble develops solutions across the Microsoft platform; custom developed software solutions, BizTalk solutions, Application Lifecycle Management consultancy, Azure projects, Data Science implementations, and SharePoint implementations and development. We specialise in developing New User Experiences, including touch and multi-touch solutions, on innovative technologies including Windows Kinect, Windows Phone and Windows 8+, where we emphasise the creation of delightful and easy to visualise user experiences. We develop solutions to be delivered across a variety of form-factors and screen types, including Smartphones, touchscreens, large format displays and slate devices. As well as skills in developing websites and content for SharePoint and mobile platforms, Black Marble also has skills in HTML5, CSS3, JQuery, JavaScript, Responsive Web Design, and Web Standards Based Design. Our approach to delivering solutions in the cloud encompasses the development and test process, engineering solutions, Data Science and assisting with customer’s infrastructure needs, as well as working with existing data frameworks, including opening them up for wider use. Black Marble also specialises in delivering Health Checks and Rescue Services across all our areas of expertise, working with the customer to bring their solutions back on track, and up to standard. Black Marble is a member of the Microsoft Partner Network, holding key competencies at the Gold and Silver Standard. Black Marble is also part of Microsoft’s CityNext initiative which focuses on helping cities leverage a new era of technology innovation, and our solutions include an Open Data framework enabling Local Government to make their data, including transport information, available for consumption by third parties to create innovative applications. Black Marble has developed tuServ, an innovative application for modern policing.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα