Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
860 570-6368
bberry@blumshapiro.com

blumshapiro

We deliver lasting business value to our clients across these technologies through thought leadership, architecture and solution delivery. Our expertise lies primarily with the Microsoft Data Platform, across on-premises, cloud or hybrid solution architectures.

Our technology consultants can help you design, deploy and support business intelligence solutions. Our tools make it easy and economical for people throughout your organization to use information to make informed decisions directly within the applications where they already work and collaborate.

As a Microsoft Partner, we can help you transform information into business insight with an integrated solution that supports all your business intelligence needs.  Our capabilities span four centers of excellence:

  • Information Architecture - Master Data Management, Data Governance and Data Quality
  • Enterprise BI - Data Warehousing, Dimensional Analytics and Management Reporting
  • Data Visualization - Microsoft Power BI, Mobile Reporting and Immersive Experiences
  • Predictive Analytics - Machine Learning, AI, Streaming Data and Big Data solutions

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα