Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
020 8720 6880
info@databear.com

Data Bear

As a Microsoft Gold partner in Data Analytics with a vertical focus on helping business become more data efficient through custom Power BI solutions, Data Bear has an established record of enabling businesses to become more profitable through the delivery of robust and modern analytics solutions. Using latest technologies and best practice, our passion is to make the process of obtaining rich business insights as simple and effective as possible. We achieve this by bridging the gap between many popular ERP or CRM systems and the need for rapid answers to a specific data driven questions. We empower organisations with both Power BI training and Power BI consulting and implementation services, and offer optional on-going support packages.

With over a decade of deep domain experience, our passionate team of Power BI consultants have developed a suite of ‘Critical Areas’ Power BI solutions. These help analyse your business, spot trends and discover key insights that help drive your business further. Our custom built Power BI reports and dashboards are built with specific business questions in mind, and offer the functionality to drill down into underlying details.

Our range of Business Intelligence services and training courses are specifically designed to make the process of data storytelling as simple, efficient and cost effective as possible. Ranging from Enterprises to SMEs, we have deployed many versatile Power BI solutions which drive business change. For more information, please visit our website: databear.com


DATA BEAR LTD

Suite 34, 67-68 Hatton Garden, London, EC1N 8JY, UK

Phone: (020) 8720 6880

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα