Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+34 917 893 823
info@encamina.com

ENCAMINA S.L.

ENCAMINA is a technology consultancy with expertise in ICT sector since 2000. Our mission Is to transform medium and large companies with collaborative, productivity, business and Artificial Intelligence solutions, based on the best cloud Microsoft technology, of which we are a Managed Partner.

We are passionate about working as a team in a fresh and optimistic environment, focusing on people, talent and innovation. We like to “think in colors”.

PowerBI y ENCAMINA: a visual analysis of your company to improve decision-making

ENCAMINA offers a cloud-based data analytics service that generates dashboards and reports 100% tailored to the needs of each business. We use the most innovative Microsoft tools for data analysis.:

·        Power BI Desktop and Mobile. offers visual analytics with intuitive reporting and smart dashboards, while allowing you to connect to data from anywhere, anytime (with the App for Windows, iOS, and Android).

·        Excel PowerPivot to analyse and model your data. PowerPivot is an Excel add-in that you can use to perform an efficient analysis and create sophisticated data models.

o   Combine large volumes of data from different resources.

o   Analyse the information quickly

o   Share views and collaborate with ease

·        Excel PowerView, Quickly explore the data in a visual and interactive form. It is an interactive tool Oriented to the interactive data exploitation, which allows you to display graphics, tables and maps in a single window.

o   Link all the components of the boards

o   It is powered by PowerPivot data or tabular modelling

o   Ideal for business users as analysts, decision makers and people who work with information and data

·        Excel PowerQuery Discover and combine data. PowerQuery allows you to connect to any data source

o   Transform, combine and accommodate the data according to your needs

o   Export them to an Excel sheet or to a Power Pivot data model

o   The connection and data transformation processes are recorded to allow re-use

o   It allows you to search and connect with public data sources

 

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα